#DobryRok cyfryzacji

Mija rok od momentu utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji. To dobry czas na pierwszy bilans działań całego resortu. Przez ostatnie 12 miesięcy wiele już udało się zrobić, ale ogrom pracy jeszcze przed nami.

Pierwszy rok cyfryzacji to:

500+. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz bankami, udostępniło możliwość składania wniosków online w programie 500+ za pośrednictwem bankowych systemów transakcyjnych. Z tej możliwości skorzystano ponad pół miliona razy - 95% wszystkich wniosków zostało złożonych online.

Profil Zaufany. We wrześniu Profil Zaufany został wydzielony z ePUAP, a w październiku umożliwiono potwierdzanie Profilu Zaufanego przez systemy transakcyjne banku PKO PB (19 kolejnych pracuje nad wdrożeniem). Przy dotychczasowej średniej ok. 17 tys. profili zaufanych zakładanych w urzędach, w pierwszym miesiącu PZ przez bank założyło ponad 38 tys. obywateli.

Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Dzięki tej ustawie otwarto drogę rozporządzeniu eIDAS, które porządkuje temat e-podpisu i e-identyfikacji w Europie.

Cyberbezpieczeństwo. Od 4 lipca działa pierwsze ogólnopolskie centrum wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania na zagrożenia w sieci – NCCyber. Przez 24h na dobę dba o bezpieczeństwo obywateli, przedsiębiorców i instytucji państwowych.  Opracowana też została Strategia Cyberbepieczeństwa, a do końca roku zostanie uchwalona ustawa.

Naprawa Systemu Rejestrów Państwowych. Wdrożenie w 2015 r. niesprawnego systemu skutkowało paraliżem urzędów stanu cywilnego. Szybkie działania MC przywróciły normalne działanie systemu, a inwentaryzacja zasobów informatycznych pozwoli na unikanie sytuacji niegospodarnej budowy kolejnych systemów.

Szybki internet i nauka kodowania w szkołach. Tylko co 6 placówka edukacyjna w Polsce ma dostęp do szybkiego internetu. Projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozwoli do 2018 r. podłączyć do szerokopasmowej sieci wszystkie szkoły w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy też 124 mln złotych na naukę kodowania.

Megaustawa. Dzięki zmianom w prawie inwestycje telekomunikacyjne zostaną doprowadzone do obszarów, których podłączenie było dotychczas nieopłacalne dla prywatnych operatorów. W ten sposób 39% obywateli z dotychczas pomijanych części Polski uzyska dostęp do telefonu i internetu.

Ustawa re-use i rządowy programu otwierania danychInformacja sektora publicznego jest ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Ustawa i program to korzyści dla przedsiębiorców (wsparcie firm i powstania innowacyjnych produktów) i obywateli (większy udział we współdecydowaniu o sprawach publicznych). Dla państwa to rynek o wartości 1,1mld euro do 2020 r.

Hackathon. Podczas pierwszego w historii rządowego hackathonu 17 zespołów przez dwie doby bez przerwy pracowało nad aplikacjami ułatwiającymi życie obywatelom oraz generującymi realne oszczędności dla budżetu centralnego.

Program zintegrowanej informatyzacji państwa. Przyjęty przez rząd program pozwoli skoordynować działania państwa w obszarze IT i znacząco zredukować koszty. Dla obywateli i przedsiębiorców oznaczać będzie jakościową zmiana w kontakcie z administracją – możliwość załatwienia czynności administracyjnych w dogodnej porze, bez konieczności wypełniania powielających się druków i wychodzenia z domu.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 15.11.2016
Zaktualizowano: 08.09.2017 08:11
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka