Biuro Zarządzania Portfelem Projektów

Biuro zajmuje się: administrowaniem portfelem projektów, wstępną oceną i rekomendowaniem uruchomienia projektów oraz wsparciem na etapie projektowania rozwiązań, utrzymaniem narzędzi i procedur związanych z portfelem projektów.

Dyrektor: Kien Do

Zastępca dyrektora: Justyna Duszyńska

Zastępca dyrektora: Jacek Frankowski

Zastępca dyrektora: Jarosław Pacek

Zastępca dyrektora: Jacek Paziewski

Zadania biura

  1. Zarządzanie portfelem projektów.

  2. Administracyjne wsparcie projektów z portfela realizowanych przez ministra, w tym w zakresie finansowym oraz zamówień publicznych.

  3. Wsparcie w zakresie przygotowywania i uruchamiania nowych lub udoskonalonych rozwiązań wdrażanych w ramach portfela projektów realizowanych przez ministra.

  4. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym obsługa sekretariatu tego komitetu.

  5. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez ministra roli punktu kontaktowego potwierdzającego informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów z obszaru paneuropejskich usług cyfrowych w ramach Programu Common European Facility Telecom.

  6. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją podziału rezerwy celowej pn. Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

  7. Aktualizacja oraz koordynacja wdrażania Programu zintegrowanej informatyzacji państwa.

  8. Wsparcie w zakresie przygotowywania rozwiązań prawnych na potrzeby portfela projektów.

Kontakt

Biuro Zarządzania Portfelem Projektów
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455913
e-mail: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.12.2017 15:07
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 29.12.2017 15:07
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk