Cyberbezpieczeństwo

Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. W szczególności: opracowywanie i wdrażanie dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, opracowywanie wytycznych i standardów w zakresie ustanawiania odpowiednich środków ochrony systemów teleinformatycznych, przygotowywanie analiz z zakresu stanu cyberbezpieczeństwa oraz ryzyk dla cyberbezpieczeństwa państwa, a także opracowywanie centralnych planów szkoleń, ćwiczeń i testów. W zakresie realizacji zadań współpracujemy z uczelniami, instytutami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 17.11.2017 11:56
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka