Czas na przepływ danych w umowach handlowych – polska aktywność

W sprawach umów o wolnym handlu, z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w ubiegłym tygodniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli odbyło się spotkanie grupy państw podobnie myślących (like-minded) w sprawie przepływów danych w umowach handlowych, w tym w negocjowanej umowie handlowej EU-Japonia. W debacie uczestniczyli przedstawiciele 14 Państw Członkowskich mających ofensywne interesy w zakresie przepływu danych – Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii i Holandii. Tematem dyskusji była propozycja zapisów Komisji Europejskiej w ww. sprawie.

Kontynuując politykę ochrony prywatności i danych osobowych w umowach handlowych . Polska konsekwentnie wnosi o konieczność przygotowania opinii przed Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (EDPS) przed publikacją formalnego stanowiska negocjacyjnego Unii Europejskiej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się m.in. zakres danych objętych przepływem, związek dyskusji prowadzonej w sprawie przepływu danych w Jednolitym Rynku Cyfrowym (czytaj więcej: Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych) a wymiarem międzynarodowym, szerokie ujęcie wyjątków od ogólnej zasady przepływu danych.

Dalsze działania

Realizując strategię przewodnictwa grupy państw "podobnie myślących" w Jednolitym Rynku Cyfrowym Ministerstwo Cyfryzacji dążyło będzie:
  • do wprowadzenia klauzul kolizyjnych dot. ochrony danych osobowych i prywatności przy jednoczesnym dopuszczeniu swobody przepływu danych, w obecnie negocjowanych umowach handlowych tj. EU-Japonia oraz porozumieniu w sprawie handlu usługami (TISA), które w bardziej kompleksowy sposób obejmą kwestie przepływów danych;
  • wzmocnienia zapisów dotyczących konieczności konsultacji tekstów umów handlowych z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (EDPS) w ramach opublikowanej w styczniu 2017 r. propozycji rewizji rozporządzenia  sprawie ochrony danych w instytucjach i organach UE;
  • zorganizowania spotkań z interesariuszami celem poznania aktualnych stanowisk partnerów zewnętrznych w tematach cyfrowych dyskutowanych w umowach handlowych. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka