Departament Utrzymania Systemów

Do naszych zadań należy utworzenie i koordynacja działań w ramach Strategii informatyzacji państwa, Wspólnej infrastruktury państwa przeznaczonej do integracji i efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów z obszaru infrastruktury państwa.

Dyrektor: Marcin Walentynowicz 

Zastępca dyrektora: Daniel Kozłowski
Zastępca dyrektora: Maciej Szczygieł

Zastępca dyrektora: Paweł Stanaszek

Zadania departamentu

 1. Administrowanie Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów na potrzeby systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie odpowiada minister,
 2. Współpraca z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie funkcjonowania i utrzymywania sieci dedykowanych do obsługi systemów teleinformatycznych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem, kontrolą i eksploatacją Centrum Certyfikacji oraz rozwojem Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),
 4. współpraca z Departamentem Rozwoju Systemów w zakresie:
  1. wsparcia w obsłudze wniosków o dostęp do rejestrów i ewidencji pozostających we właściwości ministra,
  2. wsparcia w udostępnianiu danych rejestrów i ewidencji pozostających we właściwości ministra.
 5. Administrowanie wewnętrznymi systemami teleinformatycznymi wspierającymi pracę ministerstwa.
 6. Zbieranie informacji o zasobach teleinformatycznych państwa.
 7. Monitorowanie mechanizmów współpracy istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
 8. Koordynacja i monitoring zarządzania licencjami systemów teleinformatycznych państwa.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem adresacją IP wykorzystywaną na rzecz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych,
 10. prowadzenie działań związanych  z ujednoliceniem architektury systemów w celu zapewnienia integralności i efektywnej wymiany informacji,
 11. Prowadzenie spraw związanych z interoperacyjnością systemów teleinformatycznych administracji publicznej,
 12. Realizacja zadań związanych z wymianą informacji między Rzeczpospolitą Polską a innymi krajami Unii Europejskiej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Kontakt

Departament Utrzymania Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455719
e-mail: sekretariat.dip@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.01.2018 11:48
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 18.01.2018 11:48
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk