Departament Kompetencji Cyfrowych

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa na temat tego, do czego służyć może technologia i jak moze ona pomóc w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji w całym społeczeństwie.

Dyrektor: Agata Miazga

Zastępca dyrektora: Jacek Frankowski

Zastępca dyrektora: Robert Król

Zadania departamentu

 1. Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze.

 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych.

 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych.

 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

  1. dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

  2. dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania,

  3. korzystania z dowolnych aplikacji i usług,

  4. przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu, w tym:

  1. organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,

  2. promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Kontakt

Departament Kompetencji Cyfrowych
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon:+48222455585 
e-mail: sekretariat.dkc@mc.gov.pl

Podstawa prawna

​Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.03.2018 15:23
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 20.03.2018 15:23
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk