Departament Polityki Geoinformacyjnej

Główne działania departamentu to zadania związane z tworzeniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej, w tym geoportalu IIP. Koordynujemy działania administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju i tworzenia wspólnych elementów infrastruktury technicznej oraz zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Dyrektor: Radosław Wiśniewski

Zadania departamentu

 1. Zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce,

 2. Realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej,

 3. Opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej,

 4. Monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów,

 5. Koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów technicznej infrastruktury informacji przestrzennej,

 6. Zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,

 7. Zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,

 8. Współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej,

 9. Realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,

 10. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej,

 11. Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej rady.

Kontakt

Departament Polityki Geoinformacyjnej
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455517 
e-mail: sekretariat.dpg@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 12:03
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 12:03
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński