Departament Polityki Geoinformacyjnej

Główne działania departamentu to zadania związane z tworzeniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej, w tym geoportalu IIP. Koordynujemy działania administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju, tworzenia wspólnych elementów infrastruktury technicznej oraz zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dyrektor: Radosław Wiśniewski

Zadania departamentu

 1. Zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce.

 2. Realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej.

 3. Opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej.

 4. Monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów.

 5. Koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej.

 6. Zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

 7. Zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

 8. Współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej.

 9. Realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

 10. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej.

 11. Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej rady.

Kontakt

Departament Polityki Geoinformacyjnej
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455517 
e-mail: sekretariat.dpg@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47)

Article List

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 28.06.2017
Zaktualizowano: 28.06.2017 22:28
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka