Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych

Jednym z ważniejszych zadań naszej komórki są działania na rzecz dostępu do informacji sektora publicznego. Powstają tu też projekty rozwiązań prawnych i ustaw dostosowujące prawo do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Nasz departament uczestniczy także w pracach nad decyzjami dotyczącymi całej Europy oraz w organizacjach międzynarodowych.

Zastępca dyrektora: Tomasz Napiórkowski
Zastępca dyrektora: Agata Miazga

Zadania departamentu

  1. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12c z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  2. Realizacja zadań związanych z budową usług cyfrowych.

  3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej oraz informacji publicznej, w tym realizacja zadań ministra cyfryzacji wynikających z uchwały nr 76/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”.

  4. Kreowanie polityki zarządzania dostępem do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

  5. Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

  6. Opracowywanie i upowszechnianie standardów budowy usług cyfrowych i otwartości danych.

  7. Wykonywanie zadań ministra w zakresie krajowej infrastruktury zaufania, nadzór nad dostawcami usług zaufania oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

Kontakt

Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455544
e-mail: sekretariat.druciod@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.12.2017 10:39
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 13.12.2017 10:39
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński