Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Koordynujemy politykę międzynarodową ministerstwa oraz tworzymy ją w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Współorganizujemy wydarzenia na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Współpracujemy również nad decyzjami dotyczącymi całej Europy oraz tymi, które zapadają w organizacjach międzynarodowych. Zapewniamy analityczne wsparcie Ministra w dziedzinach ekonomii, technologii oraz socjologii.

Dyrektor: Maciej Groń
Zastępca Dyrektora: Michał Pukaluk

Zadania departamentu

 1. Współpraca międzynarodowa w zakresie spraw pozostających we właściwości ministra w odniesieniu do zadań z zakresu współpracy międzynarodowej niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.

 2. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem strategii Jednolity Rynek Cyfrowy.

 3. Koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, podejmowanych przez podmioty realizujące zadania publiczne, oraz wspieranie inicjatyw pozarządowych w tym zakresie.

 4. Prowadzenie spraw międzynarodowych z zakresu kształtowania polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki w zakresie adresacji IP.

 6. Koordynowanie realizacji Programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 7. Opracowywanie analiz i rekomendacji w obszarze cyfryzacji na potrzeby ministra.

 8. Koordynacja w zakresie obsługi Komitetu do spraw Europejskich.

 9. Organizacja wizyt i spotkań z udziałem ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa oraz gości zagranicznych.

 10. Obsługa merytoryczna i organizacyjna kontaktów międzynarodowych członków kierownictwa ministerstwa.

 11. Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych członków kierownictwa ministerstwa oraz pracowników ministerstwa.

 12. Kompleksowa realizacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby ministerstwa.

Kontakt

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455528
e-mail: sekretariat.dwmia@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.12.2017 13:11
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 15.12.2017 13:11
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński