Departament Zarządzania Informacją Publiczną

Ułatwiamy obywatelom dostęp do informacji o administracji publicznej i usługach, które administracja świadczy dla obywateli. Integrujemy strony internetowe ministerstw, tworzymy jeden portal informacyjny Rady Ministrów jako podstawowe źródło informacji o administracji rządowej w RP i o sposobie załatwiania przez obywateli spraw urzędowych. Dbamy, by strony internetowe były dostępne dla wszystkich.

Dyrektor: Krzysztof Płaciszewski

Zadania departamentu

  1. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji publicznych udostępnianych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznych (CRIP).

  2. Kreowanie polityki zarządzania dostępem do informacji publicznej w zakresie bezwnioskowego dostępu do informacji publicznej oraz ustalanie standardów wykorzystywanych w tym zakresie narzędzi, z wyłączeniem informacji publicznych udostępnianych w CRIP.

  3. Wykonywanie zadań w zakresie integracji stron internetowych: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów obsługujących ministrów, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, urzędów wojewódzkich, urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej oraz organy niezespolonej administracji rządowej, ze stronami podmiotowymi Biuletynu Informacji Publicznej organów obsługiwanych przez wymienione urzędy.

  4. Realizacja zadań związanych z dostępnością stron internetowych administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych, w tym związanych z przygotowaniem do implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego.

Kontakt

Departament Zarządzania Informacją Publiczną
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455862
e-mail: sekretariat.dzip@mc.gov.pl

Podstawa prawna

​Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47)

Article List

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 28.06.2017
Zaktualizowano: 28.06.2017 16:02
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka