E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne - status projektu

Aktualny status:

  • Fiszka projektowa została zatwierdzona przez KRMC.
  • Projekt spełnił kryteria oceny określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 i otrzymał dofinansowanie, szczegóły można znaleźć na stronie CPPC.
  • W przygotowaniu dokumentacja do podpisania z CPPC Porozumienie o dofinansowanie.
  • W przygotowaniu jest uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dot. budowy platformy do e-Zamówień.
  • Podpisano z CPPC porozumienie o dofinansowanie projektu e-Zamówienia
  • Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy Platformy e-Zamówienia
  • Dokonano wyboru Wykonawcy,
  • Zawarto umowę z Wykonawcą - firmą Enterpirse Services Polska sp. z o.o.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.06.2018 10:35
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 15.06.2018 10:35
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl