E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne - wydarzenia

 • 2017-03-31 – Złożenie do CPPC Wniosku o Dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)

 • 2017-04-27 – CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia spełnia kryteria oceny formalnej określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, w związku z czym przedmiotowy wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej I stopnia.

 • 2017-05-12 - w Urzędzie Zamówień Publicznych z inicjatywy Komisji Europejskiej odbyły się warsztaty w celu oceny sytuacji w zakresie wdrażania eESPD. Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu e-Zamówienia. Przedstawiciele Komisji uznali koncepcję za innowacyjną i bardzo ambitną. Poruszono również tematy związane z integracją usługi eESPD z planowanymi lub dostępnymi w Polsce usługami e-Government.

 • 2017-05-22 – Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych spotkali się w Ministerstwie Cyfryzacji z samorządowcami w ramach działań LW2016. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały założenia projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” i omówione zostały plany elektronizacji procesów zamówień publicznych, a także plany udostępnienia centralnej platformy  do obsługi e-zamówień. 

  Zobacz prezentację z warsztatów - link na dole strony

 • 2017-05-24 – Ministerstwo Cyfryzacji wzięło udział w konferencji e-Administracja dla Biznesu 2017 adresowanej do przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samych przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem e-usług. Organizatorami konferencji był ILiM i Ministerstwo Rozwoju, a patronat honorowy objęło między innymi Ministerstwo Cyfryzacji. Podczas konferencji przedstawiono informacje o realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ze szczególnym omówieniem planów i statusu prac dotyczących cyfryzacji procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce, a także planach integracji platformy e-Zamówień z centralną platformą do  e-fakturowania.

  Zobacz prezentację z konferencji - link na dole strony

 • 2017-05-31 - CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia spełnia kryteria oceny merytorycznej I-go stopniaokreślone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16.  Obecnie wniosek został skierowany do oceny merytorycznej II-go stopnia.

 • 2017-06-27 - CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia w wyniku oceny merytorycznej spełnił kryteria merytoryczne II stopnia określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, w związku z czym przedmiotowy projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej i tym samym  otrzymał dofinansowanie. W konkursie ocenianych było 7 projektów, z czego do dofinansowania zakwalifikowały się jedynie 2 projekty, szczegóły można znaleźć na stronie CPPC.

 • 2017-08-11 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Więcej informacji tutaj.

 • 2017-10-19 - Ministerstwo Cyfryzacji 19 października 2017 roku ogłosiło przetarg na budowę platformy e-Zamówienia – istotnego elementu umożliwiającego udzielanie zamówień publicznych w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego przetargu znajdują się na stronie BIP MC
 • 2018-04-06 Minister Cyfryzacji zawarł z firmą Enterpirse Services Polska sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu". Prace projektowe z Wykonawcą ruszają już 9 kwietnia br. Pierwszym krokiem jest zaplanowanie pracy i opracowanie projektu technicznego. 

 

Zobacz prezentację z warsztatów Pobierz plik: pdf Zobacz prezentację z warsztatów

Rozmiar : 1.36MB

Zobacz prezentację z konferencji Pobierz plik: pdf Zobacz prezentację z konferencji

Rozmiar : 1.84MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 11:54
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 19.09.2018 11:54
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz