EZD RP w administracji publicznej

Celem projektu "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej poprzez udostępnienie usług chmurowych oraz budowę nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją. Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby biznesowe oraz zidentyfikowane wymagania użytkowników systemu EZD w administracji.

Cele szczegółowe projektu

Projekt EZD RP zapewni jednostkom administracji publicznej:

 • obniżenie kosztów utrzymania systemów EZD w administracji rządowej oraz zwiększenie ich jakości poprzez udostępnienie systemu EZD RP w chmurze;
 • usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez udostępnienie zunifikowanego i jednolitego narzędzia klasy EZD;
 • usprawnienie zarządzania dokumentacją elektroniczną w archiwum zakładowym oraz wsparcie obsługi papierowego zasobu archiwalnego w administracji;
 • sprawną i w pełni elektroniczną komunikację pomiędzy urzędami w zakresie przekazywania akt sprawy, poprzez generowanie paczki z aktami w postaci elektronicznej;
 • usprawnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej poprzez umożliwienie wymiany dokumentacji bezpośrednio pomiędzy instancjami systemu EZD;
 • w pełni elektroniczne prowadzenie zamówień publicznych w systemie EZD;
 • migrację danych pomiędzy systemami klasy EZD;
 • usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji cyfrowego urzędu dotyczących awansu cyfrowego;
 • budowanie i utrzymanie kompetencji użytkowników systemu EZD PUW i EZD RP w administracji rządowej poprzez spójną i optymalną politykę szkoleniową oraz działania informacyjno-promocyjne.

Produkty projektu

W wyniku realizacji projektu EZD RP powstaną:

 • system EZD RP –  utworzony na bazie systemu i przedsięwzięcia EZD PUW, dostępny jako usługa chmurowa, w chmurze prywatnej organizacji lub w ramach instalacji lokalnej;
 • dodatkowe moduły zintegrowane z EZD RP oraz EZD PUW na okres tranzycji do EZD RP:
  • moduł archiwizacji,
  • moduł przekazywania akt spraw pomiędzy urzędami,
  • moduł wymiany dokumentacji bezpośrednio pomiędzy instancjami systemu EZD,
  • moduł elektronicznego dokumentowania postępowań zamówień publicznych;
 • e-learning, szkolenia, procedury, dokumentacja, know-how, które wzmocnią wartość edukacyjną przedsięwzięcia;
 • warstwa integracyjna umożliwiająca integrację EZD RP z systemami dziedzinowymi urzędów, a tym samym zwiększenie roli podmiotów komercyjnych w tworzeniu dodatkowych usług i produktów na rzecz administracji;
 • wersje chmurowe systemu (chmura publiczna, chmury prywatne dużych organizacji);
 • narzędzia migracyjne – umożliwienie migracji z systemu EZD PUW do EZD RP oraz innych systemów klasy EZD do EZD RP;
 • silny zespół programistyczno-wdrożeniowy, help desk  oraz centra kompetencyjne.

Zaangażowani w projekt

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wojewoda Podlaski – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Planowany okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Potencjał projektu

Projekt generuje oszczędności dla Skarbu i Budżetu Państwa. Wdrożenie systemu EZD RP, jego rozwój i utrzymanie będą bezpłatne dla administracji rządowej.

EZD RP w chmurze wraz z zintegrowanymi usługami (np. ESP, archiwizacja) otworzy drzwi e-administracji dla małych i średnich podmiotów. Usługa chmurowa zapewni bezpieczeństwo, tańsze koszty i łatwość wdrożenia systemu.

Jednolite rozwiązanie będzie generowało oszczędności przy modyfikacjach systemów centralnych (np. moduł PZP i integracji z profilem zaufanym). Powstaną dodatkowe moduły i aplikacje zintegrowane z EZD RP.

Przedsięwzięcie będzie rozwijało potencjał w skali sieci współpracujących urzędów i urzędników,  którzy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

EZD RP ma stanowić solidny fundament e-administracji w powiązaniu z systemami dziedzinowymi/komercyjnymi administracji , dzięki udostępnieniu API (ang. Application Programming Interface) i zapewnieniu możliwości integracyjnych.

Prezentacja publiczna projektu EZD RP - 20.10.2017 Pobierz plik: pdf Prezentacja publiczna projektu EZD RP - 20.10.2017

Rozmiar : 0.39MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.02.2018 13:22
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 13.02.2018 13:22
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl