Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

Misją instytutu jest prowadzenie badań i prac w obszarach szeroko rozumianej informatyki, co skutkuje przystosowaniem ich wyników do nowych zastosowań. Działalność instytutu ukierunkowana jest na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, doskonalących istniejące urządzenia, technologie i systemy przyczyniając się do efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia.

Organ nadrzędny: Minister Cyfryzacji
jednostka nadzorowana

Dyrektor: Stanisław Trenczek
Zastępca dyrektora: Artur Kozłowski

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
województwo śląskie

infolinia: +48322007700
czynna w godzinach: 8.00-16.00

telefon: +48322007700
faks: +48322007701 (do 704)
e-mail: ibemag@ibemag.pl

strona internetowa:
http://www.ibemag.pl/pl/

strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.ibemag.pl/

NIP: 634-012-53-99
REGON: 001253163

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 31.08.2017 09:35
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka