Karol Okoński

Podsekretarz stanu

  • Karol Okoński

    Karol Okoński

Funkcję podsekretarza stanu pełni od 20 czerwca 2016 roku.

Kompetencje

  • Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Utrzymania Systemów, Departamentu Rozwoju Systemów, Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz.
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC.
  • Członek Komitetu ds. Europejskich (KSE).
  • Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
  • Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
  • Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Życiorys

Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od dnia 20 czerwca 2016 roku.

Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera.

Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Prywatnie - pasjonat literatury iberoamerykańskiej, zegarmistrzostwa, fotografii i sportu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kontakt z sekretariatem ministra

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
tel:+48222455445
Sekretariat.KOkonski@mc.gov.pl

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2018 08:32
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 17.04.2018 08:32
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl