Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji chce być aktywnym partnerem na arenie europejskiej i wspomagać proces legislacyjny w sferze cyfryzacji, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena. W tym celu określiliśmy nasze stanowisko kierunkowe wobec każdej przynależnej do kompetencji MC inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC).
Kierunki Działań Europejskich slider

Przedstawiony Państwu dokument prezentujący zarys naszego stanowiska wobec najważniejszych elementów JRC jak i innych istotnych tematów cyfrowych. Chcemy aby był on podstawą do formułowania przez nas transparentnego i spójnego stanowiska wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes Polski.

Bardzo dziękujmy za uwagi, komentarze, opinie oraz sugestie zgłoszone przez Państwa, w trakcie procesu konsultacji tego dokumentu

Przedstawione przez Państwa informacje zostały szczegółowo przeanalizowane. Część z nich została uwzględniona bądź zasygnalizowana w ostatecznej wersji dokumentu, niemniej jednak część uwag ma charakter wdrożeniowy i dotyczy bardziej szczegółowych aspektów funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. 

W trakcie realizacji działań wdrożeniowych zakładamy możliwość kontaktu z Państwem w celu uszczegółowienia oraz rozszerzenia przedstawionych opinii oraz sugestii.

Wszystkie uwagi otrzymane w ramach konsultacji uwagi prezentujemy w tabeli poniżej. 

Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji - Strategic European Action Priorities of the Minister of Digital Affairs Pobierz plik: pdf Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji - Strategic European Action Priorities of the Minister of Digital Affairs

Rozmiar : 0.48MB

ZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI- KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC Pobierz plik: odt ZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI- KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC

Rozmiar : 0.09MB

ZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI- KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC Pobierz plik: pdf ZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI- KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC

Rozmiar : 0.44MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 31.08.2017 09:58
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka