Komisja Europejska odnotowuje postępy polskiej administracji

Raport na temat stanu elektronicznej administracji publicznej
Właśnie ukazał się zaktualizowany raport nt. stanu elektronicznej administracji publicznej w naszym kraju.

Przedstawiono w nim także znaczące postępy, jakie w tej dziedzinie poczyniło Ministerstwa Cyfryzacji. Raport ujmuje bowiem m.in. założenia do Kierunków Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych. Zawiera też szereg aktualizacji z zakresu działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Całą czerwcową aktualizację raportu e-Government Factsheets 2016 można zobaczyć tutaj.

Raporty dotyczące pozostałych krajów znajdują się tutaj.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 8.06.2016
Zaktualizowano: 08.09.2017 08:08
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka