Kompetencje cyfrowe i e-usługi

Ogólna świadomość tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów jest kluczowa dla wielu działań Ministerstwa Cyfryzacji. Stąd konieczność stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Wśród zadań ministerstwa jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 17.11.2017 11:56
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka