Article List

16.08.2017

Podpisano z CPPC Porozumienie o dofinansowanie na realizację projektu „E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne”

11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
08.08.2017

Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2017 - 2020. Podpowiadamy, jak zgłosić plan żeby został on uznany za wiarygodny.
Nowa aplikacja pozwalająca na weryfikację adresu i wygenerowanie tzw. adresu uniwersalnego
02.08.2017

Nowa aplikacja pozwalająca na weryfikację adresu i wygenerowanie tzw. adresu uniwersalnego

Aplikacja została przygotowana przez współpracujące z Ministerstwem Cyfryzacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i jest na wstępnym etapie budowy. Dzięki zgłoszeniom testujących lokalizowane są miejsca wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczące niespójności pomiędzy bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK.
Mamy nowy Widok na potrzeby obywateli
17.07.2017

Mamy nowy Widok na potrzeby obywateli

Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie portal, który umożliwia śledzenie online tego, jak działa e-administracja – począwszy od liczby zrealizowanych e-usług, a na statystykach „klikalności” stron ministerstw skończywszy. Wszystko to i wiele więcej znaleźć można od dziś na widok.gov.pl
Wystartował projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.
11.07.2017

Wystartował projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej II – „E – administracja i otwarty rząd” przyznała dofinansowanie na realizację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.
Pierwszy raport nt. rezultatów wdrażania Programu otwierania danych publicznych
11.07.2017

Pierwszy raport nt. rezultatów wdrażania Programu otwierania danych publicznych

Publikujemy pierwszy raport z wdrażania rządowego Programu otwierania danych publicznych (wersja przedłożona Radzie Ministrów).
Katalog cyfrowych usług polskiej administracji (aktualizacja)
10.07.2017

Katalog cyfrowych usług polskiej administracji (aktualizacja)

Polscy obywatele mogą korzystać drogą elektroniczną z 581 usług – tyle oferuje ich administracja. Prezentujemy ich zaktualizowaną listę. Od ostatniej edycji zestawienie wzbogaciło się o 39 e-usług.
Przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0
06.07.2017

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.
Zbiorcza informacja dotycząca najistotniejszych zagadnień związanych z centralną Platformą e-Zamówienia
04.07.2017

Zbiorcza informacja dotycząca najistotniejszych zagadnień związanych z centralną Platformą e-Zamówienia

W dniu 22 maja 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji, w ramach projektu Linia Współpracy 2016 (LW2016) odbyły się warsztaty z samorządowcami. Jednym z istotnych tematów omawianych w ramach warsztatów były założenia i zakres projektu pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.
Start pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego
26.06.2017

Start pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pilotaż masowej migracji akt stanu cywilnego. W pierwszej fazie pilotażu biorą udział Urzędy Stanu Cywilnego z Nowej Soli i Częstochowy.

Metrics