Article List

Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego
11.09.2018

Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

TRWAJĄCE 16.10.2018

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Konsultacje potrwają do 16 października br.
13.09.2018

Zapraszamy do konsultacji - Komisja Europejska proponuje utworzenie Centrum Kompetencji i sieci ośrodków krajowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

12 września br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji. Projekt wpisuje się w kontynuację, zsynchronizowanych na poziomie UE, działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa oraz potencjał państw członkowskich w tej dziedzinie.
19.07.2018

Konsultacje projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

ZAKOŃCZONE 31.08.2018

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej jest technologiczną rzeczywistością w większości sektorów gospodarki. W sektorze publicznym, ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga ono szczególnej uwagi.
07.08.2018

Robocze konsultacje nowego Narodowego Planu Szerokopasmowego

ZAKOŃCZONE 31.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia roboczą wersję projektu zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego, celem uzyskania wstępnych opinii oraz propozycji uzupełnienia dokumentu.
13.07.2018

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu „Dostępność Plus"

ZAKOŃCZONE 02.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
16.07.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final).

ZAKOŃCZONE 26.07.2018

W związku z publikacją Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
29.06.2018

Projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.07.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
08.06.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej o "fake news"

ZAKOŃCZONE 22.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu: Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie [COM(2018) 236 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
14.06.2018

Konsultacje projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434)

ZAKOŃCZONE 20.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
06.06.2018

Konsultacje projektu rozporządzenia unijnego w sprawie domeny internetowej .eu

ZAKOŃCZONE 11.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu [COM(2018) 231 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka