Article List

24.05.2018

Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sztucznej inteligencji

ZAKOŃCZONE 08.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu „Sztuczna Inteligencja dla Europy” [COM(2018) 237 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.

Projekt standardu prawnego - "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.06.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu prawnego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
30.04.2018

Konsultacje projektu dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

ZAKOŃCZONE 14.05.2018

25 kwietnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.
29.03.2018

Konsultacje Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczącego walki z bezprawnymi treściami w Internecie

ZAKOŃCZONE 16.04.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”, który poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie, zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do dzielenia się stanowiskami i opiniami odnoszącymi się do proponowanych przez Komisję zaleceń. Zamierzeniem Komisji jest usprawnienie walki z bezprawnymi treściami w Internecie w szczególności poprzez zwiększenie proaktywności platform internetowych, takich jak przeglądarki internetowe i portale społecznościowe.
14.11.2017

Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego walki z bezprawnymi treściami w Internecie

ZAKOŃCZONE 27.11.2017

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” (COM(2017) 555 final), który poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie, zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do dzielenia się stanowiskami i opiniami odnoszącymi się do proponowanych przez Komisję rozwiązań.

Konsultacje publiczne - ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

ZAKOŃCZONE 16.11.2017

Zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa – to jeden z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji, określony już w listopadzie 2015 roku. Zarówno na poziomie krajowym, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowany dziś projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to wynik prac ekspertów zarówno administracji publicznej, jak i przedstawicieli kluczowych sektorów gospodarki.
20.10.2017

Konsultacje nowelizacji zasad europejskiej inicjatywy obywatelskiej

ZAKOŃCZONE 31.10.2017

Zapraszamy zainteresowanych do przekazywania opinii ws. dokumentu Komisji Europejskiej: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)482).

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

ZAKOŃCZONE 13.10.2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.
06.10.2017

Konsultacje projektu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie sposobów zabezpieczeń systemów teleinformatycznych dostawców usług cyfrowych

ZAKOŃCZONE 11.10.2017

13 września 2017 Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej, która precyzuje jakie środki techniczne i organizacyjne powinni podjąć dostawcy usług cyfrowych, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług cyfrowych.
22.09.2017

Konsultacje - Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

ZAKOŃCZONE 09.10.2017

13 września br. Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej.
1
2
3
6

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka