Article List

22.09.2017

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

ZAKOŃCZONE 29.09.2017

13 września 2017 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, które ma zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zakończona 30.08.2017

Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w III konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 07.08.2017

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

Zakończono 19.05.2017

Cyberbezpieczeństwo, E-Administracja, Telekomunikacja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Zakończono 12.04.2017

Cyberbezpieczeństwo

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych

Zakończono 08.02.2017

Prawo W Cyfrowym Świecie

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 31.01.2017

TELEKOMUNIKACJA

Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

Zakończono 03.11.2016

E-Administracja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów | Budowa usług cyfrowych w Polsce odbywa się w modelu rozproszonym. Istnieje wiele instytucji publicznych, które w toku realizacji różnych projektów budują je i wdrażają. Pomimo dużego wysiłku i zaangażowanych środków finansowych, efekty tych prac nie są zadowalające.

Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - zapraszamy do konsultacji

Zakończono 28.10.2016

E-Administracja, Prawo W Cyfrowym Świecie 

Komunikat Komisji Europejskiej – „W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”

Zakończono 26.10.2016

Wolność W Internecie
1
2
3
4
5
6

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka