Krzysztof Szubert

Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu RP ds. jednolitego rynku cyfrowego

  • Krzysztof Szubert

    Krzysztof Szubert

Funkcję sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 17 marca 2017 roku. Jednocześnie sprawuje funkcję pełnomocnika rządu RP ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Kompetencje

Koordynuje współpracę międzynarodową w zakresie spraw pozostających we właściwości ministra oraz wykonuje czynności kierownictwa wobec:
  • Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich,
  • Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz.

Życiorys

Funkcję wiceministra resortu cyfryzacji pełni od 17 marca 2017 r. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, specjalizacja w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Na stanowiskach kierowniczych zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw branży informatycznej od ponad dwudziestu lat.

Polski przedsiębiorca, od roku 1998 pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION, specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznego oprogramowania z tzw. wartością dodaną - laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki, czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.  

Z branżą informatyczną oraz środowiskiem aktywnie związany od kilkunastu lat. Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy w prasie codziennej, specjalistycznej, radiu i telewizji. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu Postać Rynku IT.  

Od 2012 minister cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz przewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania największych środowisk oraz organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W 2015 od redakcji BurdaMedia / CRN otrzymał prestiżowy tytuł Człowiek Roku Branży ICT. Członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz IGF MAG (ONZ).

W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku doradca strategiczny ministra cyfryzacji, od maja 2016 pełnomocnik ministra ds. współpracy międzynarodowej.

Hobby : nurkowanie (dive master) oraz żeglarstwo (kapitan jachtowy i motorowodny).

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kontakt z sekretariatem ministra

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
tel:+48222455868
Sekretariat.KSzubert@mc.gov.pl

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 28.06.2017 22:15
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka