Linia Współpracy 2016 - status projektu

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

Aktualny status:

  • Podpisany został list intencyjny dotyczący realizacji Programu „Linia Współpracy 2016” pomiędzy Stroną Rządową i Samorządową.

  • Trwają prace nad ścieżką dojścia do pierwszych rekomendacji w zakresie synergii Planu Działań Ministra Cyfryzacji z projektami realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 31.08.2017 10:41
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka