Ochrona prywatności w sieci

Celem reformy jest wypracowanie na forum unijnym takich rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie możliwie wysokiego poziom ochrony danych osobowych obywateli i dostosowanie go do wymogów społeczeństwa informacyjnego, bez nadmiernego zwiększania obciążeń i kosztów po stronie przedsiębiorców. Dziś nasze prawo nie jest dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na szybkim przepływie danych.

MC koordynuje krajowe prace nad reformą współpracując z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wypracowujemy polskie stanowisko i uczestniczymy w negocjacjach na forum Rady Unii Europejskiej oraz współpracujemy z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi również debatę publiczną dotyczącą projektowanego rozporządzenia, wsłuchując się w głosy przedstawicieli różnych środowisk. To istotna pomoc w wypracowaniu stanowiska, pozwalającego w najlepszy sposób zabezpieczać interesy polskich obywateli i przedsiębiorców. 

W Polsce debata została szczególnie zintensyfikowana zimą 2013 r. Obyło się szereg pięć publicznych spotkań z udziałem ministra Boniego oraz polskich europosłów z grupy EPP (Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Róża Thun), a także z komisarz Viviane Reding.

Prowadzimy regularne robocze spotkania z ekspertami, mające na celu przeprowadzenie merytorycznej dyskusji i zebranie uwag dotyczących planowanego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Jakie jest stanowisko Polski?

  1. Rozporządzenie powinno szeroko definiować dane osobowe, tak by odpowiadało to cyfrowym realiom;
  2. Przetwarzanie danych powinno opierać się o wyraźną zgodę – nie zgodę dorozumianą;
  3. Profilowanie musi i powinno być dozwolone, ale w oparciu o jasne zasady;
  4. Aby lepiej zabezpieczać dane Europejczyków przed ich wykorzystaniem (czy przez państwo, czy przez korporacje), projektowane rozporządzenie powinno zapewnić, że podmioty spoza UE oferujące swoje usługi obywatelom UE, będą podlegać europejskim mechanizmom i standardom.

Rada Unii Europejskiej

Grupy robocze Rady (DAPIX), w których pracują urzędnicy MC i administracji innych państw unijnych, powinny zakończyć prace na początku czerwca. Najbliższe posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbędzie się 6 czerwca w Luksemburgu. Na posiedzeniach Rady ministrowie z państw członkowskich podejmują decyzje dotyczące projektu rozporządzenia. W imieniu Polski na Radzie występuje minister bądź wiceminister sprawiedliwości,

Parlament Europejski

W Parlamencie odbyło się już szereg głosowań komisji opiniujących projekt, a na podstawie tych opinii wiodąca komisja – ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) – podejmie uchwałę o rekomendacjach w sprawie projektu. Głosowanie w Komisji LIBE odbędzie się na posiedzeniu 19-20 czerwca 2013 r.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 10:28
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 10:28
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński