Odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na skierowane do nas:

  • interpelacje
  • zapytania poselskie
  • zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich
  • wnioski o udzielenie informacji publicznej
  • petycje
  • skargi oraz inne wnioski

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 09.10.2017 13:34
Informację udostępnił: