OSE w wielkopolskich szkołach

Ogólnopolska Sieci Edukacyjna (OSE) dociera z szybkim internetem do kolejnych szkół. Tym razem - w Wielkopolsce. Dzięki zawartemu dziś porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a spółką INEA, ponad 600 placówek szkolnych zostanie podłączonych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Porozumienie podpisano w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Wysokiem. Parafowała je szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska. Ze strony wielkopolskiego operatora INEA S.A. - Janusz Kosiński, prezes spółki. W ramach współpracy wielkopolski operator podłączy do 30 września 2018 roku 641 szkół. Dzięki temu kolejni uczniowie oraz nauczyciele z mniejszych miejscowości będą mieli dostęp do nowoczesnych form kształcenia.

Dotychczas było dużo inicjatyw podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe, dotyczących cyfryzacji w edukacji, ale miały one dosyć rozproszony charakter. W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  chodzi o to, żeby zintegrować te działania i stworzyć takie same szanse dla wszystkich dzieci w całej Polsce. Oprócz tego dodatkowo na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów, głównie w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich, przeznaczono - 120 mln zł.

Podczas konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w trakcie których zbierano plany inwestycyjne przedsiębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali, że podłączą do szybkiego internetu 10 tys. szkół znajdujących się w 5,7 tys. lokalizacji. Największe inwestycje w tym zakresie planuje trzech operatorów, w tym m.in. INEA S.A.

Porozumienie dotyczy podłączenia do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 641 szkół, które INEA wskazała w swoich planach inwestycyjnych. Podłączenia będą realizowane ze środków własnych dostawcy, bez udziału budżetu państwa. Dzięki realizacji inwestycji szkoły będzie można włączyć do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zgodnie z planami resortu cyfryzacji, w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie szkoły w Polsce zostaną podłączone do OSE. OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 31 stycznia zakończyły się konsultacje założeń projektu ustawy o OSE. Ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie regulować status sieci, status i obowiązki jej operatora oraz obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do operatora OSE. W ustawie znajdą się też zapisy dotyczące zasobów edukacyjnych oraz kwestie związane z zapewnieniem finansowania sieci OSE. Całość kosztów funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania.

Porozumienie z Inea Pobierz plik: pdf Porozumienie z Inea

Rozmiar : 0.14MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka