Paweł Majewski

Podsekretarz stanu

  • Paweł Majewski

    Paweł Majewski

Funkcję podsekretarza stanu pełni od 4 października 2016 roku. 

Kompetencje

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Zarządzania Informacją Publiczną.

Życiorys 

Absolwent edukacji medialnej i dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczony dziennikarz, współtwórca serwisów tematycznych dla strony internetowej "Rzeczpospolitej". W latach 2008–2013 redaktor, a później dziennikarz działu krajowego dziennika "Rzeczpospolita". 

Do października 2016 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Kontakt z sekretariatem ministra

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
tel:+48222455916
Sekretariat.PMajewski@mc.gov.pl

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 28.06.2017 22:22
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka