Article List

Zobacz wszystkie

Robert Kroplewski

Pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego.

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik ministra cyfryzacji do współpracy z administracją rządową i samorządową RP, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji oraz dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Arkadiusz Szczebiot

Pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw projektów informatycznych (ang. Chief Technology Officer).

Agata Miazga

Od lipca 2016 zatrudniona w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych. Odpowiada za otwieranie danych publicznych. Od lutego 2017 pełni funkcję pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. otwartości danych.

Metrics