Posiedzenie komisji sejmowej dot. infrastruktury i cyfryzacji w sprawie CEPIK 2.0

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740) – uzasadnia Minister Cyfryzacji.

godz. 17:00 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1740 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt ) MC Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740) - uzasadnia Minister Cyfryzacji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 08.09.2017 08:27
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka