Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

16 października 2017 roku odbędzie się piąte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W trakcie posiedzenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju – tematy: 4 (rozdział II), 20 i 21 (rozdział III);
  2. Przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - temat 4 (rozdział III);
  3. Priorytety rozwojowe IIP – dyskusja wstępna.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 10.10.2017 09:16
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska