Posiedzenie Rady Programowej LW2016

9 maja 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się posiedzenie Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW2016). Podczas posiedzenia uzgodnione zostały tematy i szczegółowe zagadnienia do omówienia podczas kolejnych warsztatów, które odbędą się 22 maja 2017 r. w MC.

Omówiono także dalszy plan prac, w tym w szczególności w obszarze dotyczącym informacji przestrzennej, uruchamianym jako kolejny wątek LW2016.  Wśród tematów przewidzianych na spotkanie w dniu 22 maja br. znajdą się m.in.:
  • LW2016 stan na dziś i plany na przyszłość
  • Standaryzacja procesów w administracji samorządowej
  • nicjacja ścieżki: Informacja przestrzenna
  • Informacja przestrzenna w LW2016  z perspektywy doświadczeń i planów regionalnych
  • Elektronizacja procesów zamówień publicznych, plany udostępnienia centralnej platformy  w świetle obowiązków i przygotowania się administracji do nowych obowiązków
  • Wybrane projekty z portfela projektów PDMC.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 28.02.2017
Zaktualizowano: 20.10.2017 09:09
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka