Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2018r.

 

Lp.

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 17-FVS/0118                                              64R/12/2017 2017-12-28 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c.                                NIP: 512077975                                             Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka                 NIP: 7531502531

Zakup

wyposażenia

2017-12-28 2017-12-28 10 329,30 zł nie  
2 50/12/2017 2017-12-18 MR SYSTEM Marek Lipowski                                NIP: 5661620653

Modernizacja

urządzeń

technicznych

systemu

bezpieczeństwa

MC

2017-11-24 2017-12-20 11 746,50 zł nie  
3 FVS/17/12/2260

 

2017-12-19

Grupa pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631

Ogłoszenie

na portalu

pracuj.pl

2017-12-19 2017-12-19 797,66 zł nie  
4 umowa nr 5 2017-12-15

Katarzyna

Piecewicz

Usługi

wsparcia

obsługi

konslultacji

społecznych

projektu

2017-12-15 2018-02-16 11 000,00 zł nie  
5 1/DP/2018 2018-01-05

Damian

Stalewski

Usługi

wsparcia

obsługi

pomocniczo-

administracyjnej

2018-01-05 2018-05-31 14 750,00 zł nie  
6 315/2017 2017-12-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030

Zwrot

kosztów za

rozmowy

telefoniczne

2016-06-01 2016-11-30 358,28 zł nie  
7 253/12/17/FVS/N

 

2017-12-29

Księgarnia Naukowa
NIP: 7010414095

Zakup

publikacji

specjalistycznych

2017-12-29 2017-12-29 1 594,31 zł nie  
8 303/2017                                                          305/2017 2017-12-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-12-31 521,22 zł nie  
9 aneks nr 2 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016) 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
2) Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
3) Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
4) Publikatora Aktów Prawnych.
x x aneks nr 2 zmniejsza umowę o 351.880,63 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 44.948.119,37 zł nie  
10 aneks nr 6 do umowy 2/DIT/U/COI/2016 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponetów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA x x aneks nr 6 zmniejsza umowę o 10.614.515,70 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 63.549.384,17 zł nie  
11 aneks nr 4 do umowy 1/DIT/U/COI/2017 2017-12-20 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) x x aneks nr 4 zwiększa umowę o 28.598.831,86 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 68.267.640,81 zł nie  
12 Umowa nr 20/BARWIT/MC/PN/17 Część I 2017-12-29 P.U. SOS BARWIT Barbara Jakubczak                  NIP: 5270255741 Kompleksowe sprzątanie wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości 2018-01-01 2018-12-31 428 400,00 zł nie  
13 Umowa nr 20/AWIMA/MC/PN/17 Część II 2017-12-29 AWIMA Sp. J.B. Wiśniewski                                   NIP: 5321448422 Sprzątanie dachu budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 2018-01-01 2018-12-31 56 440,80 zł nie  
14 72/BM/MC/2017 2017-12-29 Focus Telecom Polska Sp z o.o.                               NIP: 7010108702 świadczenie pakietu usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych „Informacja dla obywatela”, w tym dostarczenie Bazy wiedzy 2017-12-29 2018-12-31 58 001,86 zł nie  
15 02/2017 2017-12-22 Cenatorium sp.z o.o.                                              NIP: 7393840515 Wykonanie analizy projektowanych zmian w projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach POPC 2017-12-22 2018-01-01 92 250,00 zł nie  
16 2017/6/MC 2017-07-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Dostawa oprogramowania w zakresie informacji prawnej zwanym SPI 2017-07-27 2019-09-30 236 160,00 zł nie  
17 COAR/576/2017 2017-12-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2018-01-01 2020-12-31 5 166,00 zł nie  
18 2/USiA/DUS/2017 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania;
2) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Rozwoju;
dla Systemów 1) Profil Zaufany (PZ); 2) Dostawca Tożsamości (DT)
2018-01-01 2020-12-31 18 271 042,12 zł nie  
19 12/U/BDG/2017 08-01-2018 e-Kiosk S.A.
NIP: 8951827513
prenumerata prasy krajowej na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 6 879,69 zł nie  
20 52/WIL/2018 2018-01-10 P.H.A.P. Prof.-Met-Kol-Detal Agnieszka Bieszczad
NIP: 5242106147
Zakup art. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 12,83 zł nie  
21 7998/LOTCD/FL/17

 

2017-12-18

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334

Opłata za

zmianę biletów

2017-12-18 2017-12-18 2 647,00 zł nie  
22 8/DUS/2017 2017-12-07 LOG Systems Sp. z o.o.                                        NIP: 7792368422 Usługa wsparcia w konfiguracji Oprogramowania  2017-12-07 2017-12-23 81 795,00 zł nie  

 

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.01.2018 12:19
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 29.01.2018 12:19
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl