Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2018r.


 

Lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 17-FVS/0118 64R/12/2017 2017-12-28 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c. NIP: 512077975 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP: 7531502531 Zakup wyposażenia 2017-12-28 2017-12-28 10 329,30 zł nie -
2 50/12/2017 2017-12-18 MR SYSTEM Marek Lipowski NIP: 5661620653 Modernizacja urządzeń technicznych systemu bezpieczeństwa MC 2017-11-24 2017-12-20 11 746,50 zł nie -
3 FVS/17/12/2260 2017-12-19 Grupa pracuj Sp. z o. o. NIP: 5272749631 Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-12-19 2017-12-19 797,66 zł nie -
4 umowa nr 5 2017-12-15 Katarzyna Piecewicz Usługi wsparcia obsługi konslultacji społecznych projektu 2017-12-15 2018-02-16 11 000,00 zł nie -
5 1/DP/2018 2018-01-05 Damian Stalewski Usługi wsparcia obsługi pomocniczo-administracyjnej 2018-01-05 2018-05-31 14 750,00 zł nie -
6 315/2017 2017-12-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne 2016-06-01 2016-11-30 358,28 zł nie -
7 253/12/17/FVS/N 2017-12-29 Księgarnia Naukowa NIP: 7010414095 Zakup publikacji specjalistycznych 2017-12-29 2017-12-29 1 594,31 zł nie -
8 303/2017 305/2017 2017-12-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-12-31 521,22 zł nie -
9 aneks nr 2 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016) 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
  1. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
  2. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
  3. Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
  4. Publikatora Aktów Prawnych.
x x aneks nr 2 zmniejsza umowę o 351.880,63 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 44.948.119,37 zł nie -
10 aneks nr 6 do umowy 2/DIT/U/COI/2016 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponetów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA x x aneks nr 6 zmniejsza umowę o 10.614.515,70 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 63.549.384,17 zł nie -
11 aneks nr 4 do umowy 1/DIT/U/COI/2017 2017-12-20 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) x x aneks nr 4 zwiększa umowę o 28.598.831,86 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 68.267.640,81 zł nie -
12 Umowa nr 20/BARWIT/MC/PN/17 Część I 2017-12-29 P.U. SOS BARWIT Barbara Jakubczak NIP: 5270255741 Kompleksowe sprzątanie wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości 2018-01-01 2018-12-31 428 400,00 zł nie -
13 Umowa nr 20/AWIMA/MC/PN/17 Część II 2017-12-29 AWIMA Sp. J.B. Wiśniewski NIP: 5321448422 Sprzątanie dachu budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 2018-01-01 2018-12-31 56 440,80 zł nie -
14 72/BM/MC/2017 2017-12-29 Focus Telecom Polska Sp z o.o. NIP: 7010108702 świadczenie pakietu usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych „Informacja dla obywatela”, w tym dostarczenie Bazy wiedzy 2017-12-29 2018-12-31 58 001,86 zł nie -
15 02/2017 2017-12-22 Cenatorium sp.z o.o. NIP: 7393840515 Wykonanie analizy projektowanych zmian w projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach POPC 2017-12-22 2018-01-01 92 250,00 zł nie -
16 2017/6/MC 2017-07-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Dostawa oprogramowania w zakresie informacji prawnej zwanym SPI 2017-07-27 2019-09-30 236 160,00 zł nie -
17 COAR/576/2017 2017-12-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2018-01-01 2020-12-31 5 166,00 zł nie -
18 2/USiA/DUS/2017 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863
  1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania;
  2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Rozwoju; dla Systemów 1) Profil Zaufany (PZ); 2) Dostawca Tożsamości (DT)
2018-01-01 2020-12-31 18 271 042,12 zł nie -
19 12/U/BDG/2017 08-01-2018 e-Kiosk S.A. NIP: 8951827513 prenumerata prasy krajowej na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 6 879,69 zł nie -
20 52/WIL/2018 2018-01-10 P.H.A.P. Prof.-Met-Kol-Detal Agnieszka Bieszczad NIP: 5242106147 Zakup art. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 12,83 zł nie -
21 7998/LOTCD/FL/17 2017-12-18 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Opłata za zmianę biletów 2017-12-18 2017-12-18 2 647,00 zł nie -
22 8/DUS/2017 2017-12-07 LOG Systems Sp. z o.o. NIP: 7792368422 Usługa wsparcia w konfiguracji Oprogramowania 2017-12-07 2017-12-23 81 795,00 zł nie -
23 FS 3700/2017 2017-12-22 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. J. NIP: 5272262484 Usługa serwisowa 2017-12-22 2017-12-22 2 337,00 zł nie -
24 2018/47/M/00003 2017-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-12-01 2017-12-31 773,67 zł nie -
25 F20180100104,6 2018-01-10 Gremi Media S.A. NIP: 5220103673 Zamieszczene ogłoszenia o konsultacjach w wydaniu ogólnopolskim Reczpospolitej 2018-01-09 2018-01-09 1 800,00 zł nie -
26 FAS/94/01/2018/WJ 2018-01-10 E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o. o. NIP: 6462490527 Zakup art.. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 449,70 zł nie -
27 Deklaracja DN-15 2017-12-28 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 87 306,00 zł nie -
28 Deklaracja D-N 2018-01-12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-01 2018-12-31 30 600,00 zł tak -
29 1/2018 2018-01-16 Zarząd Terenów Publicznych Umowa dzierżawy powierzchnii z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku MC 2017-12-23 2020-12-22 90,00 zł nie -
30 2/DP/2018 2018-01-15 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług utrzymania e-RPL 2018-01-15 2018-12-31 143 940,96 zł nie -
31
    1. /Tensorpolska/MC/PN/17
    2. /Tensorpolska/MC/PN/17
2018-01-18 Tensorpolska Jarosław Dębski NIP: 7321916278 Sporządzenie ekspertyz 2018-01-18 2018-03-19 162 271,00 zł ta k -
32 1/DWMiA/MC/2018 2018-01-16 Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska NIP: 6772353115 Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MC w 2018 r. 2018-01-16 2018-12-31 80 000,00 zł nie -
33 171/01/18 2018-01-16 MultiPrint.pl s.c. Artur Baj, Michał Caban NIP: 1132826720 Wydruk naklejek do oznakowania punktu potwierdzania profilu zaufanego w MC 2018-01-16 2018-01-16 105,00 zł nie -
34 pismo BDG-WA.224.2.2018 2018-01-24 Poczta Polska S.A. NIP: 5250007313 Abonament RTV za 2018 2018-01-01 2018-12-31 9 152,75 zł nie -
35 9/1/2018 2018-01-12 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-12 2018-01-12 8 425,50 zł nie -
36 5/18 2018-01-08 Komenda Główna Policji NIP: 5213172762 Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-11-01 2017-11-30 2 505,28 zł nie -
37 13/2018 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ONE Magdalena Chachurska NIP: 9720510550 Zakup skrzyń metalowych do transportu dokumantacji niejawnej 2018-01-10 2018-01-10 3 713,99 zł nie -
38 FN-321000/2018/01/03382 2018-01-16 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup folii prywatyzujących do laptopów 2018-01-16 2018-01-16 1 603,00 zł nie -
39 FL-A327160-FL-A327165 FL-A328659-FL-A328664 2017-12-15 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2018 r. 2018-01-01 2018-12-31 7 693,00 zł nie -
40 720800046 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE NIP: 5250000239 Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną droge dojazdową 2018-01-01 2018-12-31 1 180,80 zł nie -
41 104/2018 2018-01-17 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 2018-01-17 2018-01-17 313,65 zł nie -
42 0369/LOTCD/FM/17 0368/LOTCD/FM/17 2017-10-11 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2017-10-09 2017-10-11 873,02 zł nie -
43 0014/18 2018-01-26 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP: 5252254518 Usługi szkoleniowe 2018-01-26 2018-01-26 1 100,00 zł nie -
44 aneks nr 1 do umowy 48/2017/DUIRS 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi architektoniczne związane z integracją danych z rejestrów państwowych przy wykorzystaniu Platformy Integracji Usług i Danych 2017-07-03 2018-12-31 aneks nr 1 zwiększa umowę o 445.260,00 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 667.890,00 zł nie -
45 7/DUS/2017 2017-12-21 Asseco Data Systems S.A. NIP:5213621697 Świadczenie sukcesywnych usług certyfikacyjnych na potrzeby obsługi komunikacji użytkowników z aplikacajmi sieciowymi MC 2017-12-21 2018-12-20 31 396,40 zł nie -
46 umowa wykonawcza nr 11/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 620 609,00 zł nie -
47 umowa wykonawcza nr 12/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 328 862,00 zł nie -
48 umowa wykonawcza nr 9/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 2 209 415,00 zł tak -
49 umowa wykonawcza nr 6/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 1 040 929,00 zł tak -
50 umowa wykonawcza nr 5/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 580 897,00 zł tak -
51 umowa wykonawcza nr 1/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 4 500 011,00 zł nie -
52 1/U/BDG/2018 2018-01-26 EL-BUD Andrzej Dąbrowski NIP: 1130073475 Usługi remontowe 2018-01-26 2018-02-06 19 700,00 zł nie -
53 9/U/BDG/2017 2017-01-29 AMATIK Krystian Poradowski NIP: 6612149908 Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2018 w budynku MC przy ul.Królweskiej 27 2017-01-29 2018-12-31 17 712,00 zł nie -
54 Dekalracja DN-18 2018-02-01 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 - korekta 2018-01-01 2018-12-31 5,00 zł nie -
55 Wyrok Sygn. akt XXIV C 543/14 2016-02-17 Info Sp. z o. o. ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. Tytułem zwrotu kosztów procesu 2018-02-02 2018-02-02 23 980,16 zł nie -
56 173/2018 2018-01-25 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wyrób wraz z dostawą pieczęci oraz stempli o niestandardowych wymiarach 2018-01-25 2018-01-25 104,55 zł nie -
57 17832 2018-01-23 Opus 2 Interantional Limited Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 771,38 £ nie -
58 1896/2018 2018-02-02 GLOVEX Sp. z o. o. NIP: 5223022515 Zakup art.. BHP 2018-02-02 2018-02-02 452,66 zł nie -
59 46/01/2018 99/10/2018 23/2018 0154/J/2018 2018-01-29 Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeńsktwa Wewnętrznego NIP: 7831618232 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o. NIP: 5260209840 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 521305596 Usługi szkoleniowe 2018-01-29 2018-01-29 2 428,00 zł nie -
60 15/2018 1/2018 2018-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2018-01-01 2018-01-31 424,00 zł nie -
61 14/2/2018 2018-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-31 2018-01-31 8 875,68 zł nie -
62 0099/LC/FM/18 2018-01-30 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2018-01-30 2018-01-31 1 073,72 zł nie -
63 AH-18-000005 2018-02-02 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-08-22 2017-08-22 516,00 € nie -
64 18007937 2018-01-19 RIPE Network Coordination Centre Opłata członkostwa w organizacji RIPE NCC na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 259,33 € nie -
65 FVG00224/01/2018 2018-01-29 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl 2018-01-24 2019-01-23 184,50 zł nie -
66 FVA/2018/02/000006 2018-02-05 DECSOFT S.A. NIP: 5210083578 Usługa naprawy streamera 2018-02-05 2018-02-05 3 567,00 zł nie -
67 00684/02/18 2018-02-09 SAS Sp. z o. o. NIP: 5272523714 Zakup art. BHP 2018-02-09 2018-02-09 5 946,57 zł nie -
68 2018/02/FVDSKP/AZMH/938 2018-02-07 Ravelo Sp. z o. o. NIP: 5252543576 Zakup książek 2018-02-07 2018-02-07 585,00 zł nie -
69 25/02/18/FV 2018-02-07 Ksero-net.pl Małgorzata Braun NIP: 7631460163 Druk broszur 2018-02-07 2018-02-07 3 136,50 zł nie -
70 1026157208 1026158100 1026199194 2017-12-07 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 2018-01-01 2020-12-31 10 869,03 zł nie -
71 umowa wykonawcza nr 8/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-04-30 1 973 786,00 zł nie -
72 umowa wykonawcza nr 3/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-12-31 5 132 193,00 zł nie -
73 1/BM/MC/18 2018-02-05 NEWTON Media Sp. z o.o. NIP: 9542353892 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji) 2018-02-05 2018-07-04 11 377,50 zł nie -
74 2/U/BDG/2018 2018-02-12 PARTNER XXI Sp. z o.o. NIP: 6482010588 Zakup papieru ksero 2018-02-12 2018-02-17 15 151,14 zł nie -
75 12/Infostrategia/MC/PN/17 2018-02-14 konsorcjum: Infostrategia Sp. z o.o. NIP: 6751488525 Infostrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 6772227669 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska NIP: 7792022623 Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego 2018-02-14 2018-08-13 644 520,00 zł nie -
76 24/THINKIT/MC/PN/2017 2018-02-19 ThinkIT Consulting Sp. z o.o. NIP: 7010334077 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu ZPA, analizy, prace koncepcyjne oraz wsparcie przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, usługi gwarancyjne 2018-02-19 2018-04-20 286 860,60 zł tak -
77 F/000016/18 2018-02-08 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 2018-02-08 2018-02-08 1 131,60 zł nie -
78 2018/47/M/00013 2018-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2018-01-01 2018-01-31 815,49 zł nie -
79 12/2018 2018-02-05 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy s.c. NIP: 5360010115 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-05 2018-02-05 4 581,55 zł nie -
80 27/2018 2018-02-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-12-01 2018-01-31 69,12 zł nie -
81 FL/1009/02/2018 2/49804/WAR/2018 2018-02-01 SKYCASH POLAND S.A. NIP: 9571005969 Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2018-01-01 2018-01-31 464,53 zł nie -
82 28/Audytel/MC/PN/17 2018-02-22 AUDYTEL S.A. NIP: 7792169697 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa otwartości danych publicznych 2018-02-22 2018-04-23 91 000,00 zł tak -
83 2018/FVP/S06B/000134 2018/FVP/S06B/000135 2018-02-20 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-20 2018-02-20 1 798,00 zł nie -
84 700005720218 01.02.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.01.2018 31.01.2018 5 540,97 zł nie -
85 83/18 95/18 08.02.2018 "Komenda Główna Policji NIP: 5213172762" Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.12.2017 31.12.2017 2 541,67 zł nie -
86 656 03.02.2018 International Telecommunication Union Usługi szkoleniowe 03.05.2018 03.12.2018 150,00 USD nie -
87 2018-14-524185 371/MS/2018 27.02.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950 Pastuszka Mariusz
NIP: 8111548900
Zakup art. do prac konserwatorskich 27.02.2018 27.02.2018 199,80 zł nie -
88 FVA/000903/02/2018 20.02.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 20.02.2018 20.02.2018 880,00 zł nie -
89 FV/005701/18 20.02.2018 Centrum Druku s.j. NIP: 6792702228 Dostawa toneru i skanera 20.02.2018 20.02.2018 635,81 zł nie -
90 27/Domański/MC/PN/17 26.02.2018 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa NIP: 5272162127 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań prawnych ułatwiających otwieranie danych publicznych 26.02.2018 27.04.2018 43 050,00 zł tak -
91 FL/988/03/2018 3/49804/WAR/2018 28.02.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.02.2018 28.02.2018 409,98 zł nie -
92 181/2018 20.02.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Zakup licencji Adobe Creative Cloud 20.02.2018 17.07.2018 3 075,00 zł nie -
93 379/2018 23.02.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 23.02.2018 23.02.2018 104,55 zł nie -
94 FV/477/2018 FV/448/2018 26.02.2018 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski NIP: 5832578930 Zakup etykiet do drukarek 26.02.2018 26.02.2018 2 140,20 zł nie -
95 58/2018 23.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 9 374,68 zł nie -
96 FC180585 11.12.2017 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2018 01.01.2018 31.12.2018 92 539,20 € nie -
97 66/02/2018 182/0218/FV 14.02.2018 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna NIP: 1132690108 Langas Group NIP: 5321595577 Usługi szkoleniowe 13.02.2018 14.02.2018 4 270,00 zł tak -
98 F/000020/18 27.02.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 27.02.2018 27.02.2018 922,50 zł nie -
99 62/2018 26.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 641,23 zł nie -
100 FH-17-000296 20.12.2017 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 722,90 € nie -
101 F/001151/18 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 01.03.2018 01.03.2018 158,39 zł nie -
102 64/2018 27.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 28.02.2018 35,43 zł nie -
103 3/3/2018 02.03.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozwój Portalu obywatel.gov.pl 02.03.2018 02.03.2018 53 926,89 zł nie -
104 PRO/F/733/BHP/2018 18-FVS/0199 0664/J/2018 16/3/2018 13.03.2018 PPHU "BU-MOR" NIP: 6521137041 Studio Wiedzy Sp. z o. o. NIP: 5213664264 L2 - Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.01.2018 31.12.2018 3 438,00 zł nie -
105 10/2018 28.02.2018 AB Projekt Sp. z o. o.
NIP: 5213646438
Zakup i dostawa wyposażenia rozdzielni niskiego napięcia 28.02.2018 28.02.2018 3 341,91 zł nie -
106 0135/03/2018 4R/03/2018 10.03.2018 Dami-Kwiat Rafał Zawiślak
NIP: 1181563203 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka
NIP: 7531502531
Zakup art. ogrodniczych 10.03.2018 10.03.2018 1 185,00 zł nie -
107 73/FR/2018 01.03.2018 Izba Projektowania Budowalnego
NIP: 5261614560
Zakup zaszytów (rozdziałów) Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 01.03.2018 01.03.2018 411,60 zł nie -
108 2018/47/M/00025 28.02.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.02.2018 28.02.2018 669,12 zł nie -
109 F/0418/03/18 09.03.2018 FORUM Halina Pierzchała
NIP: 8241266933
Zakup i dostawa art. papierniczych 09.03.2018 09.03.2018 879,76 zł nie -
110 89/2018 12.03.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 07.03.2018 08.03.2018 1 190,00 zł nie -
111 67/2018 07.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 31.03.2018 34,85 zł nie -
112 2132018 20.02.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.02.2018 20.02.2018 1 427,68 zł tak -
113 2/Cezas/MC/PN/18 07.03.2018 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. NIP: 5422748462 Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł 07.03.2018 27.03.2018 42 262,80 zł nie -
114 Aneks nr 1 do umowy 42/BDG/2016 14.03.2018 Orbis S.A. NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 01.01.2017 na czas nieokreślony 3000 zł/m-c nie -
115 fv/170/2018 15.03.2018 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Dokonanie zmian na portalu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15.03.2018 15.03.2018 246,00 zł nie -
116 0126/03/18/FVS 19.03.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup elementów do mocowania flag 19.03.2018 19.03.2018 1 634,00 zł nie -
117 19459/MHM 02.03.2018 International Chamber of Commerce Dopłata do zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 192 500,00 USD nie -
118 FP 1/3/2018 27.03.2018 iMasters Rafał Piekielnik NIP: 5272834897 Naprawa servisowa iPad Air 27.03.2018 27.03.2018 299,00 zł nie -
119 Umowa nr 1/BZPP/2018 20.03.2018 Obserwatorium.BIZ. Sp. o.o NIP: 792428710 Przygotowanie analizy eksperckiej projektów z protfela MC 20.03.2018 14.04.2018 146 837,40 zł nie -
120 3/DT/2018 09.02.2018 PN Advisory Services NIP: NL131588333B01 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej w sytuacji nałożenia na beneficjentów 1 osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zobowiązania do podłączenia wspołfinansowanych w ramach tej interwencji publicznej szerokopasmowych sieci dostępowych 09.02.2018 09.02.2018 43 153,00 zł tak -
121 FV/000163/03/2018 14.03.2018 Labcreation s.c. NIP: 7393714934 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 14.03.2018 14.03.2018 283,53 zł nie -
122 1265/MG/2018 F/001626/18 21.03.2018 Comfortkey Krzystof Styś NIP: 5321353360 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 21.03.2018 21.03.2018 284,97 zł nie -
123 179/18 13.03.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.01.2018 31.01.2018 2 522,84 zł nie -
124 30/32/S/2018 428/48/2018 22/2018 201-03-22 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840 Free Media Michał Smereczyński
NIP: 9552171856
Usługi szkoleniowe 201-03-22 201-03-22 7 985,00 zł nie -
125 8732/03/2018 23.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Sp. z o. o.
NIP: 9492198193
Zakup materialów poprawiających ergonomię stanowiska pracy oraz filtrów prywatyzujących 23.03.2018 23.03.2018 5 218,39 zł nie -
126 700085980318 08.03.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.02.2018 28.02.2018 4 972,67 zł nie -
127 FL/1061/04/2018 4/49804/WAR/2018 31.03.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.03.2018 31.03.2018 244,41 zł nie -
128 75/2018 22.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.03.2018 31.03.2018 883,25 zł nie -
129 87/2018 23.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.01.2018 28.02.2018 25 949,33 zł nie -
130 PM/0062/03/2018 27.03.2018 DOMBAL Grzegorz Kowalczyk
NIP: 5251015792
Zakup i dostawa elementów małej architektury dla MC 27.03.2018 27.03.2018 4 335,75 zł nie -
131 FVg00456/03/2018 FVG00459/03/2018 FVG00463/03/2018 FVG00464/03/2018 19.03.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu w domenie: dane.gov.pl, data.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, publicdata.gov.pl 19.03.2018 18.03.2019 738,00 zł nie -
132 1/DKC/OD/2018 27.03.2018 Łukasz Jachowicz Sporządzenie opinii o charakterze eksperckim 27.03.2018 06.04.2018 14 400,00 zł nie -
133 45/2018 84/2018 85/2018 19.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.01.2018 28.02.2018 1 342,50 zł nie -
134 0046/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 19.03.2018 22.03.2018 13,85 zł nie -
135 Aba/156/03/18 30.03.2018 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 01.01.2018 31.03.2018 430,50 zł nie -
136 0413/LC/FM/18 19.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 18.03.2018 20.03.2018 986,37 zł nie -
137 48/SLU/04/2018 12.04.2018 ELTEC Krzysztof Ryfka
NIP: 8261208732
Zakup sprzętu do realizacji nagrań materiałów informacyjnych 12.04.2018 12.04.2018 553,50 zł nie -
138 2932018 20.03.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.03.2018 20.03.2018 1 427,68 zł tak -
139  109/03/2018 30.03.2018 LangMedia Sp. z o. o.
NIP: 798792830
Usługi szkoleniowe 30.03.2018 30.03.2019 2 628,00 zł nie -
140 02/DRUCiOD/2018 09.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi związane z Wdrożeniem lub Rozwojem eUsług 09.04.2018 08.04.2021 7 380 000,00 zł nie -
141 2/DKC/OD/2018 23.03.2018 Fundacja ePaństwo NIP: 1231216692 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dot. otwartości danych 23.03.2018 30.06.2018 5 000,00 zł nie -
142 0045/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 23.01.2018 26.01.2018 19,95 zł nie -
143 2/DUS/APNPROMISE/2018 30.03.2018 A.P.N. Promise NIP: 5210088682 Zakup i dostawa 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych 30.03.2018 05.05.2018 151 905,00 zł nie -
144 3/DUS/ENSALTA/2018 30.03.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP: 6772337300 Usługa serwisowa wraz z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na serwery i macierze 30.03.2018 29.03.2019 147 354,00 zł nie -
145 SOI/2018/5114 27.03.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 26.03.2018 27.03.2018 1 190,00 zł nie -
146 FAS/210/2018 17.04.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 17.04.2018 17.04.2018 120,00 zł nie -
147 2018/47/M/00035 31.03.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.03.2018 31.03.2018 648,21 zł nie -
148 F/1H/18/000591 26.03.2018 Hubix Sp. z o. o.
NIP: 5291803171
Zakup art. BHP 26.03.2018 26.03.2018 1 070,10 zł nie -

Rejestr umów-zamówień Pobierz plik: pdf Rejestr umów-zamówień

Rozmiar : 0.35MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.04.2018 12:38
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 23.04.2018 12:38
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz