Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2018r.


 

Lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 17-FVS/0118 64R/12/2017 2017-12-28 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c. NIP: 512077975 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP: 7531502531 Zakup wyposażenia 2017-12-28 2017-12-28 10 329,30 zł nie -
2 50/12/2017 2017-12-18 MR SYSTEM Marek Lipowski NIP: 5661620653 Modernizacja urządzeń technicznych systemu bezpieczeństwa MC 2017-11-24 2017-12-20 11 746,50 zł nie -
3 FVS/17/12/2260 2017-12-19 Grupa pracuj Sp. z o. o. NIP: 5272749631 Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-12-19 2017-12-19 797,66 zł nie -
4 umowa nr 5 2017-12-15 Katarzyna Piecewicz Usługi wsparcia obsługi konslultacji społecznych projektu 2017-12-15 2018-02-16 11 000,00 zł nie -
5 1/DP/2018 2018-01-05 Damian Stalewski Usługi wsparcia obsługi pomocniczo-administracyjnej 2018-01-05 2018-05-31 14 750,00 zł nie -
6 315/2017 2017-12-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne 2016-06-01 2016-11-30 358,28 zł nie -
7 253/12/17/FVS/N 2017-12-29 Księgarnia Naukowa NIP: 7010414095 Zakup publikacji specjalistycznych 2017-12-29 2017-12-29 1 594,31 zł nie -
8 303/2017 305/2017 2017-12-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-12-31 521,22 zł nie -
9 aneks nr 2 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016) 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
  1. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
  2. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
  3. Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
  4. Publikatora Aktów Prawnych.
x x aneks nr 2 zmniejsza umowę o 351.880,63 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 44.948.119,37 zł nie -
10 aneks nr 6 do umowy 2/DIT/U/COI/2016 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponetów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA x x aneks nr 6 zmniejsza umowę o 10.614.515,70 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 63.549.384,17 zł nie -
11 aneks nr 4 do umowy 1/DIT/U/COI/2017 2017-12-20 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) x x aneks nr 4 zwiększa umowę o 28.598.831,86 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 68.267.640,81 zł nie -
12 Umowa nr 20/BARWIT/MC/PN/17 Część I 2017-12-29 P.U. SOS BARWIT Barbara Jakubczak NIP: 5270255741 Kompleksowe sprzątanie wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości 2018-01-01 2018-12-31 428 400,00 zł nie -
13 Umowa nr 20/AWIMA/MC/PN/17 Część II 2017-12-29 AWIMA Sp. J.B. Wiśniewski NIP: 5321448422 Sprzątanie dachu budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 2018-01-01 2018-12-31 56 440,80 zł nie -
14 72/BM/MC/2017 2017-12-29 Focus Telecom Polska Sp z o.o. NIP: 7010108702 świadczenie pakietu usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych „Informacja dla obywatela”, w tym dostarczenie Bazy wiedzy 2017-12-29 2018-12-31 58 001,86 zł nie -
15 02/2017 2017-12-22 Cenatorium sp.z o.o. NIP: 7393840515 Wykonanie analizy projektowanych zmian w projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach POPC 2017-12-22 2018-01-01 92 250,00 zł nie -
16 2017/6/MC 2017-07-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Dostawa oprogramowania w zakresie informacji prawnej zwanym SPI 2017-07-27 2019-09-30 236 160,00 zł nie -
17 COAR/576/2017 2017-12-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2018-01-01 2020-12-31 5 166,00 zł nie -
18 2/USiA/DUS/2017 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863
  1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania;
  2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Rozwoju; dla Systemów 1) Profil Zaufany (PZ); 2) Dostawca Tożsamości (DT)
2018-01-01 2020-12-31 18 271 042,12 zł nie -
19 12/U/BDG/2017 08-01-2018 e-Kiosk S.A. NIP: 8951827513 prenumerata prasy krajowej na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 6 879,69 zł nie -
20 52/WIL/2018 2018-01-10 P.H.A.P. Prof.-Met-Kol-Detal Agnieszka Bieszczad NIP: 5242106147 Zakup art. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 12,83 zł nie -
21 7998/LOTCD/FL/17 2017-12-18 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Opłata za zmianę biletów 2017-12-18 2017-12-18 2 647,00 zł nie -
22 8/DUS/2017 2017-12-07 LOG Systems Sp. z o.o. NIP: 7792368422 Usługa wsparcia w konfiguracji Oprogramowania 2017-12-07 2017-12-23 81 795,00 zł nie -
23 FS 3700/2017 2017-12-22 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. J. NIP: 5272262484 Usługa serwisowa 2017-12-22 2017-12-22 2 337,00 zł nie -
24 2018/47/M/00003 2017-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-12-01 2017-12-31 773,67 zł nie -
25 F20180100104,6 2018-01-10 Gremi Media S.A. NIP: 5220103673 Zamieszczene ogłoszenia o konsultacjach w wydaniu ogólnopolskim Reczpospolitej 2018-01-09 2018-01-09 1 800,00 zł nie -
26 FAS/94/01/2018/WJ 2018-01-10 E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o. o. NIP: 6462490527 Zakup art.. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 449,70 zł nie -
27 Deklaracja DN-15 2017-12-28 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 87 306,00 zł nie -
28 Deklaracja D-N 2018-01-12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-01 2018-12-31 30 600,00 zł tak -
29 1/2018 2018-01-16 Zarząd Terenów Publicznych Umowa dzierżawy powierzchnii z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku MC 2017-12-23 2020-12-22 90,00 zł nie -
30 2/DP/2018 2018-01-15 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług utrzymania e-RPL 2018-01-15 2018-12-31 143 940,96 zł nie -
31

1./Tensorpolska/MC/PN/17
2./Tensorpolska/MC/PN/17

2018-01-18 Tensorpolska Jarosław Dębski NIP: 7321916278 Sporządzenie ekspertyz 2018-01-18 2018-03-19 162 271,00 zł tak -
32 1/DWMiA/MC/2018 2018-01-16 Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska NIP: 6772353115 Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MC w 2018 r. 2018-01-16 2018-12-31 80 000,00 zł nie -
33 171/01/18 2018-01-16 MultiPrint.pl s.c. Artur Baj, Michał Caban NIP: 1132826720 Wydruk naklejek do oznakowania punktu potwierdzania profilu zaufanego w MC 2018-01-16 2018-01-16 105,00 zł nie -
34 pismo BDG-WA.224.2.2018 2018-01-24 Poczta Polska S.A. NIP: 5250007313 Abonament RTV za 2018 2018-01-01 2018-12-31 9 152,75 zł nie -
35 9/1/2018 2018-01-12 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-12 2018-01-12 8 425,50 zł nie -
36 5/18 2018-01-08 Komenda Główna Policji NIP: 5213172762 Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-11-01 2017-11-30 2 505,28 zł nie -
37 13/2018 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ONE Magdalena Chachurska NIP: 9720510550 Zakup skrzyń metalowych do transportu dokumantacji niejawnej 2018-01-10 2018-01-10 3 713,99 zł nie -
38 FN-321000/2018/01/03382 2018-01-16 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup folii prywatyzujących do laptopów 2018-01-16 2018-01-16 1 603,00 zł nie -
39 FL-A327160-FL-A327165 FL-A328659-FL-A328664 2017-12-15 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2018 r. 2018-01-01 2018-12-31 7 693,00 zł nie -
40 720800046 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE NIP: 5250000239 Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną droge dojazdową 2018-01-01 2018-12-31 1 180,80 zł nie -
41 104/2018 2018-01-17 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 2018-01-17 2018-01-17 313,65 zł nie -
42 0369/LOTCD/FM/17 0368/LOTCD/FM/17 2017-10-11 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2017-10-09 2017-10-11 873,02 zł nie -
43 0014/18 2018-01-26 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP: 5252254518 Usługi szkoleniowe 2018-01-26 2018-01-26 1 100,00 zł nie -
44 aneks nr 1 do umowy 48/2017/DUIRS 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi architektoniczne związane z integracją danych z rejestrów państwowych przy wykorzystaniu Platformy Integracji Usług i Danych 2017-07-03 2018-12-31 aneks nr 1 zwiększa umowę o 445.260,00 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 667.890,00 zł nie -
45 7/DUS/2017 2017-12-21 Asseco Data Systems S.A. NIP:5213621697 Świadczenie sukcesywnych usług certyfikacyjnych na potrzeby obsługi komunikacji użytkowników z aplikacajmi sieciowymi MC 2017-12-21 2018-12-20 31 396,40 zł nie -
46 umowa wykonawcza nr 11/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 620 609,00 zł nie -
47 umowa wykonawcza nr 12/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 328 862,00 zł nie -
48 umowa wykonawcza nr 9/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 2 209 415,00 zł tak -
49 umowa wykonawcza nr 6/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 1 040 929,00 zł tak -
50 umowa wykonawcza nr 5/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 580 897,00 zł tak -
51 umowa wykonawcza nr 1/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 4 500 011,00 zł nie -
52 1/U/BDG/2018 2018-01-26 EL-BUD Andrzej Dąbrowski NIP: 1130073475 Usługi remontowe 2018-01-26 2018-02-06 19 700,00 zł nie -
53 9/U/BDG/2017 2017-01-29 AMATIK Krystian Poradowski NIP: 6612149908 Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2018 w budynku MC przy ul.Królweskiej 27 2017-01-29 2018-12-31 17 712,00 zł nie -
54 Dekalracja DN-18 2018-02-01 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 - korekta 2018-01-01 2018-12-31 5,00 zł nie -
55 Wyrok Sygn. akt XXIV C 543/14 2016-02-17 Info Sp. z o. o. ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. Tytułem zwrotu kosztów procesu 2018-02-02 2018-02-02 23 980,16 zł nie -
56 173/2018 2018-01-25 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wyrób wraz z dostawą pieczęci oraz stempli o niestandardowych wymiarach 2018-01-25 2018-01-25 104,55 zł nie -
57 17832 2018-01-23 Opus 2 Interantional Limited Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 771,38 £ nie -
58 1896/2018 2018-02-02 GLOVEX Sp. z o. o. NIP: 5223022515 Zakup art.. BHP 2018-02-02 2018-02-02 452,66 zł nie -
59 46/01/2018 99/10/2018 23/2018 0154/J/2018 2018-01-29 Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeńsktwa Wewnętrznego NIP: 7831618232 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o. NIP: 5260209840 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 521305596 Usługi szkoleniowe 2018-01-29 2018-01-29 2 428,00 zł nie -
60 15/2018 1/2018 2018-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2018-01-01 2018-01-31 424,00 zł nie -
61 14/2/2018 2018-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-31 2018-01-31 8 875,68 zł nie -
62 0099/LC/FM/18 2018-01-30 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2018-01-30 2018-01-31 1 073,72 zł nie -
63 AH-18-000005 2018-02-02 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-08-22 2017-08-22 516,00 € nie -
64 18007937 2018-01-19 RIPE Network Coordination Centre Opłata członkostwa w organizacji RIPE NCC na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 259,33 € nie -
65 FVG00224/01/2018 2018-01-29 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl 2018-01-24 2019-01-23 184,50 zł nie -
66 FVA/2018/02/000006 2018-02-05 DECSOFT S.A. NIP: 5210083578 Usługa naprawy streamera 2018-02-05 2018-02-05 3 567,00 zł nie -
67 00684/02/18 2018-02-09 SAS Sp. z o. o. NIP: 5272523714 Zakup art. BHP 2018-02-09 2018-02-09 5 946,57 zł nie -
68 2018/02/FVDSKP/AZMH/938 2018-02-07 Ravelo Sp. z o. o. NIP: 5252543576 Zakup książek 2018-02-07 2018-02-07 585,00 zł nie -
69 25/02/18/FV 2018-02-07 Ksero-net.pl Małgorzata Braun NIP: 7631460163 Druk broszur 2018-02-07 2018-02-07 3 136,50 zł nie -
70 1026157208 1026158100 1026199194 2017-12-07 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 2018-01-01 2020-12-31 10 869,03 zł nie -
71 umowa wykonawcza nr 8/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-04-30 1 973 786,00 zł nie -
72 umowa wykonawcza nr 3/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-12-31 5 132 193,00 zł nie -
73 1/BM/MC/18 2018-02-05 NEWTON Media Sp. z o.o. NIP: 9542353892 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji) 2018-02-05 2018-07-04 11 377,50 zł nie -
74 2/U/BDG/2018 2018-02-12 PARTNER XXI Sp. z o.o. NIP: 6482010588 Zakup papieru ksero 2018-02-12 2018-02-17 15 151,14 zł nie -
75 12/Infostrategia/MC/PN/17 2018-02-14 konsorcjum: Infostrategia Sp. z o.o. NIP: 6751488525 Infostrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 6772227669 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska NIP: 7792022623 Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego 2018-02-14 2018-08-13 644 520,00 zł nie -
76 24/THINKIT/MC/PN/2017 2018-02-19 ThinkIT Consulting Sp. z o.o. NIP: 7010334077 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu ZPA, analizy, prace koncepcyjne oraz wsparcie przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, usługi gwarancyjne 2018-02-19 2018-04-20 286 860,60 zł tak -
77 F/000016/18 2018-02-08 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 2018-02-08 2018-02-08 1 131,60 zł nie -
78 2018/47/M/00013 2018-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2018-01-01 2018-01-31 815,49 zł nie -
79 12/2018 2018-02-05 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy s.c. NIP: 5360010115 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-05 2018-02-05 4 581,55 zł nie -
80 27/2018 2018-02-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-12-01 2018-01-31 69,12 zł nie -
81 FL/1009/02/2018 2/49804/WAR/2018 2018-02-01 SKYCASH POLAND S.A. NIP: 9571005969 Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2018-01-01 2018-01-31 464,53 zł nie -
82 28/Audytel/MC/PN/17 2018-02-22 AUDYTEL S.A. NIP: 7792169697 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa otwartości danych publicznych 2018-02-22 2018-04-23 91 000,00 zł tak -
83 2018/FVP/S06B/000134 2018/FVP/S06B/000135 2018-02-20 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-20 2018-02-20 1 798,00 zł nie -
84 700005720218 01.02.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.01.2018 31.01.2018 5 540,97 zł nie -
85 83/18 95/18 08.02.2018 "Komenda Główna Policji NIP: 5213172762" Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.12.2017 31.12.2017 2 541,67 zł nie -
86 656 03.02.2018 International Telecommunication Union Usługi szkoleniowe 03.05.2018 03.12.2018 150,00 USD nie -
87 2018-14-524185 371/MS/2018 27.02.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950 Pastuszka Mariusz
NIP: 8111548900
Zakup art. do prac konserwatorskich 27.02.2018 27.02.2018 199,80 zł nie -
88 FVA/000903/02/2018 20.02.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 20.02.2018 20.02.2018 880,00 zł nie -
89 FV/005701/18 20.02.2018 Centrum Druku s.j. NIP: 6792702228 Dostawa toneru i skanera 20.02.2018 20.02.2018 635,81 zł nie -
90 27/Domański/MC/PN/17 26.02.2018 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa NIP: 5272162127 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań prawnych ułatwiających otwieranie danych publicznych 26.02.2018 27.04.2018 43 050,00 zł tak -
91 FL/988/03/2018 3/49804/WAR/2018 28.02.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.02.2018 28.02.2018 409,98 zł nie -
92 181/2018 20.02.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Zakup licencji Adobe Creative Cloud 20.02.2018 17.07.2018 3 075,00 zł nie -
93 379/2018 23.02.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 23.02.2018 23.02.2018 104,55 zł nie -
94 FV/477/2018 FV/448/2018 26.02.2018 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski NIP: 5832578930 Zakup etykiet do drukarek 26.02.2018 26.02.2018 2 140,20 zł nie -
95 58/2018 23.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 9 374,68 zł nie -
96 FC180585 11.12.2017 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2018 01.01.2018 31.12.2018 92 539,20 € nie -
97 66/02/2018 182/0218/FV 14.02.2018 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna NIP: 1132690108 Langas Group NIP: 5321595577 Usługi szkoleniowe 13.02.2018 14.02.2018 4 270,00 zł tak -
98 F/000020/18 27.02.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 27.02.2018 27.02.2018 922,50 zł nie -
99 62/2018 26.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 641,23 zł nie -
100 FH-17-000296 20.12.2017 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 722,90 € nie -
101 F/001151/18 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 01.03.2018 01.03.2018 158,39 zł nie -
102 64/2018 27.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 28.02.2018 35,43 zł nie -
103 3/3/2018 02.03.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozwój Portalu obywatel.gov.pl 02.03.2018 02.03.2018 53 926,89 zł nie -
104 PRO/F/733/BHP/2018 18-FVS/0199 0664/J/2018 16/3/2018 13.03.2018 PPHU "BU-MOR" NIP: 6521137041 Studio Wiedzy Sp. z o. o. NIP: 5213664264 L2 - Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.01.2018 31.12.2018 3 438,00 zł nie -
105 10/2018 28.02.2018 AB Projekt Sp. z o. o.
NIP: 5213646438
Zakup i dostawa wyposażenia rozdzielni niskiego napięcia 28.02.2018 28.02.2018 3 341,91 zł nie -
106 0135/03/2018 4R/03/2018 10.03.2018 Dami-Kwiat Rafał Zawiślak
NIP: 1181563203 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka
NIP: 7531502531
Zakup art. ogrodniczych 10.03.2018 10.03.2018 1 185,00 zł nie -
107 73/FR/2018 01.03.2018 Izba Projektowania Budowalnego
NIP: 5261614560
Zakup zaszytów (rozdziałów) Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 01.03.2018 01.03.2018 411,60 zł nie -
108 2018/47/M/00025 28.02.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.02.2018 28.02.2018 669,12 zł nie -
109 F/0418/03/18 09.03.2018 FORUM Halina Pierzchała
NIP: 8241266933
Zakup i dostawa art. papierniczych 09.03.2018 09.03.2018 879,76 zł nie -
110 89/2018 12.03.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 07.03.2018 08.03.2018 1 190,00 zł nie -
111 67/2018 07.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 31.03.2018 34,85 zł nie -
112 2132018 20.02.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.02.2018 20.02.2018 1 427,68 zł tak -
113 2/Cezas/MC/PN/18 07.03.2018 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. NIP: 5422748462 Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł 07.03.2018 27.03.2018 42 262,80 zł nie -
114 Aneks nr 1 do umowy 42/BDG/2016 14.03.2018 Orbis S.A. NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 01.01.2017 na czas nieokreślony 3000 zł/m-c nie -
115 fv/170/2018 15.03.2018 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Dokonanie zmian na portalu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15.03.2018 15.03.2018 246,00 zł nie -
116 0126/03/18/FVS 19.03.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup elementów do mocowania flag 19.03.2018 19.03.2018 1 634,00 zł nie -
117 19459/MHM 02.03.2018 International Chamber of Commerce Dopłata do zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 192 500,00 USD nie -
118 FP 1/3/2018 27.03.2018 iMasters Rafał Piekielnik NIP: 5272834897 Naprawa servisowa iPad Air 27.03.2018 27.03.2018 299,00 zł nie -
119 Umowa nr 1/BZPP/2018 20.03.2018 Obserwatorium.BIZ. Sp. o.o NIP: 792428710 Przygotowanie analizy eksperckiej projektów z protfela MC 20.03.2018 14.04.2018 146 837,40 zł nie -
120 3/DT/2018 09.02.2018 PN Advisory Services NIP: NL131588333B01 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej w sytuacji nałożenia na beneficjentów 1 osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zobowiązania do podłączenia wspołfinansowanych w ramach tej interwencji publicznej szerokopasmowych sieci dostępowych 09.02.2018 09.02.2018 43 153,00 zł tak -
121 FV/000163/03/2018 14.03.2018 Labcreation s.c. NIP: 7393714934 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 14.03.2018 14.03.2018 283,53 zł nie -
122 1265/MG/2018 F/001626/18 21.03.2018 Comfortkey Krzystof Styś NIP: 5321353360 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 21.03.2018 21.03.2018 284,97 zł nie -
123 179/18 13.03.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.01.2018 31.01.2018 2 522,84 zł nie -
124 30/32/S/2018 428/48/2018 22/2018 201-03-22 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840 Free Media Michał Smereczyński
NIP: 9552171856
Usługi szkoleniowe 201-03-22 201-03-22 7 985,00 zł nie -
125 8732/03/2018 23.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Sp. z o. o.
NIP: 9492198193
Zakup materialów poprawiających ergonomię stanowiska pracy oraz filtrów prywatyzujących 23.03.2018 23.03.2018 5 218,39 zł nie -
126 700085980318 08.03.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.02.2018 28.02.2018 4 972,67 zł nie -
127 FL/1061/04/2018 4/49804/WAR/2018 31.03.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.03.2018 31.03.2018 244,41 zł nie -
128 75/2018 22.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.03.2018 31.03.2018 883,25 zł nie -
129 87/2018 23.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.01.2018 28.02.2018 25 949,33 zł nie -
130 PM/0062/03/2018 27.03.2018 DOMBAL Grzegorz Kowalczyk
NIP: 5251015792
Zakup i dostawa elementów małej architektury dla MC 27.03.2018 27.03.2018 4 335,75 zł nie -
131 FVg00456/03/2018 FVG00459/03/2018 FVG00463/03/2018 FVG00464/03/2018 19.03.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu w domenie: dane.gov.pl, data.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, publicdata.gov.pl 19.03.2018 18.03.2019 738,00 zł nie -
132 1/DKC/OD/2018 27.03.2018 Łukasz Jachowicz Sporządzenie opinii o charakterze eksperckim 27.03.2018 06.04.2018 14 400,00 zł nie -
133 45/2018 84/2018 85/2018 19.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.01.2018 28.02.2018 1 342,50 zł nie -
134 0046/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 19.03.2018 22.03.2018 13,85 zł nie -
135 Aba/156/03/18 30.03.2018 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 01.01.2018 31.03.2018 430,50 zł nie -
136 0413/LC/FM/18 19.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 18.03.2018 20.03.2018 986,37 zł nie -
137 48/SLU/04/2018 12.04.2018 ELTEC Krzysztof Ryfka
NIP: 8261208732
Zakup sprzętu do realizacji nagrań materiałów informacyjnych 12.04.2018 12.04.2018 553,50 zł nie -
138 2932018 20.03.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.03.2018 20.03.2018 1 427,68 zł tak -
139  109/03/2018 30.03.2018 LangMedia Sp. z o. o.
NIP: 798792830
Usługi szkoleniowe 30.03.2018 30.03.2019 2 628,00 zł nie -
140 02/DRUCiOD/2018 09.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi związane z Wdrożeniem lub Rozwojem eUsług 09.04.2018 08.04.2021 7 380 000,00 zł nie -
141 2/DKC/OD/2018 23.03.2018 Fundacja ePaństwo NIP: 1231216692 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dot. otwartości danych 23.03.2018 30.06.2018 5 000,00 zł nie -
142 0045/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 23.01.2018 26.01.2018 19,95 zł nie -
143 2/DUS/APNPROMISE/2018 30.03.2018 A.P.N. Promise NIP: 5210088682 Zakup i dostawa 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych 30.03.2018 05.05.2018 151 905,00 zł nie -
144 3/DUS/ENSALTA/2018 30.03.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP: 6772337300 Usługa serwisowa wraz z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na serwery i macierze 30.03.2018 29.03.2019 147 354,00 zł nie -
145 SOI/2018/5114 27.03.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 26.03.2018 27.03.2018 1 190,00 zł nie -
146 FAS/210/2018 17.04.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 17.04.2018 17.04.2018 120,00 zł nie -
147 2018/47/M/00035 31.03.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.03.2018 31.03.2018 648,21 zł nie -
148 F/1H/18/000591 26.03.2018 Hubix Sp. z o. o.
NIP: 5291803171
Zakup art. BHP 26.03.2018 26.03.2018 1 070,10 zł nie -
149 277/2018 09.04.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 05.04.2018 05.04.2018 1 140,00 zł nie -
150 21442 12.04.2018 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa art. promocyjnych MC 12.04.2018 12.04.2018 4 353,71 zł nie -
151 3/DKC/OD/2018 17.04.2018 2 CODE Sp. z o.o. NIP: 8522642629 Świadczenie usług graficznych celem stworzenia materiałów graficznych na potrzeby projektu „Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja 17.04.2018 10.12.2019 33 825,00 zł tak -
152 97/2018 12.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.04.2018 30.04.2018 34,85 zł nie -
153 700010310418 01.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.03.2018 31.03.2018 5 249,42 zł nie -
154 F/000044/18 13.04.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 13.04.2018 13.04.2018 369,00 zł nie -
155 FV/21/04/2018 FA/62/04/2018 12.04.2018 Expose Sp. z o. o. NIP: 5272657461 Inprogess Szkolenia Sp. z o. o. NIP: 6772369990 Usługi szkoleniowe 09.04.2018 13.04.2018 4 050,00 zł tak -
156 1026157208 1026158100 10.04.2018 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 01.01.2018 31.12.2020 3 816,18 zł nie -
157 10/DRS/2018/CEPiK 25.04.2018 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych 25.04.2018 24.04.2021 1 857 991,50 zł nie tak
158 2249045492 30.04.2018 TERG S.A.
NIP: 7671004218
Zakup tabletu 30.04.2018 30.04.2018 509,00 zł nie -
159 FVG00585/04/2018 16.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie spoc.gov.pl 15.04.2018 14.04.2019 184,50 zł nie -
160 1/USIA/DUS/2018 13.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta i utrzymanie SPOC PL 01.03.2018 31.12.2018 599 790,31 zł nie -
161 8/DP/MC/US/18 30.04.2018 Kancelaria Gawroński & Partners spółka komandytowo-akcyjna NIP: 9512446399 Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych podczas prac przygotowawczych do audytu zgodności licencyjnej oprogramowania IBM oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego podczas audytu 30.04.2018 do czasu zakończenia audytu albo do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia 38 868,00 zł nie -
162 FL/1023/05/2018 5/49804/WAR/2018 30.04.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.04.2018 30.04.2018 156,06 zł nie -
163 2731/05/2018 02.05.2018 ECI Trade Sp. z o. o. NIP: 5211007361 Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 02.05.2018 02.05.2018 329,00 zł nie -
164 251/18 16.04.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.02.2018 28.02.2018 2 278,84 zł nie -
165 372/04/2018 26.04.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup flag i usztywniaczy do flag 26.04.2018 26.04.2018 1 434,00 zł nie -
166 813/2018 27.04.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 27.04.2018 27.04.2018 73,80 zł nie -
167 111/2018 26.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.04.2018 30.04.2018 883,25 zł nie -
168 ZS/B2B/18/01775 08.05.2018 Cortland Sp. z o. o.
NIP: 7780043683
Zakup art. informatycznych 08.05.2018 08.05.2018 159,20 zł nie -
169 FV/89/PL/1804 27.04.2018 Apeks Sp. z o. o. Spólka komandytowa
NIP: 5223082546
Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 27.04.2018 27.04.2018 279,00 zł nie -
170 4/U/BDG/2018 30.04.2018 Modernizatorium Emilia Ornat NIP: 8942914402 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku MC 30.04.2018 30.05.2018 42 373,50 zł nie -
171 4/DKC/OD/2018 24.04.2018 Beata Charycka Pozyskanie informacji do przeprowadzenia warsztatu z przedstawicielami samorządu terytorialnego dot. otwartości danych publicznych, wywiady indywidulane i sporządzenie raportu z pozyskanych informacji 24.04.2018 21.05.2018 2 900,00 zł nie -
172 1/DKC/UC/2018 01.03.2018 Karolina Żelazowska Wykonanie scenariuszy warsztatów z nauki programowania oraz doradzwtwo i usługi szkoleniowe w zakresie ich wykorzystania w punktach warsztawowych 01.03.2018 31.08.2018 16 300,00 zł nie -
173 47/4/2018 23.04.2018 Imperium Szkoleniowe Kamil Targosiński NIP: 7171780215 Usługi szkoleniowe 19.04.2018 20.04.2018 790,00 zł nie -
174 FVG00614/04/2018 23.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie mdokumenty.gov.pl 20.04.2018 19.04.2019 184,50 zł nie -
175 5/U/BDG/2018 09.05.2018 ESPRO Edward Skiepko NIP: 5431447346 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla SOP budynku MC wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 09.05.2018 29.11.2019 59 655,00 zł nie -
176 2018-14-547962 26.04.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. NIP: 1130089950 Zakup reflektorów do podświetlenia flag w budynku MC 26.04.2018 26.04.2018 49,94 zł nie -
177 5/2018 12.05.2018 Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Zielonej Górze NIP: 9291023245 Usługi szkoleniowe 05.06.2018 09.06.2018 3 300,00 zł nie -
178 1000868136 19.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Dostawa telefonów 19.04.2018 19.04.2018 1 384,98 zł nie -
179 11/ENTERPRISE SERVICES/MC/PN/17 06.04.2018 ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. NIP: 5213743561 Opracowanie i wdrożenie Platformy oraz zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Platformy 06.04.2018 31.03.2020 9 984 254,40 zł tak -
180 5/DKC/OD/18 11.05.2018 Usługi programistyczne Radosław Czajka NIP: 8652242420 Opracowanie standardu technicznego, listy proponowanych powszechnie dostępnych narzędzi programistycznych, opisu funkcjonalności narzędzia służącego do automatycznej weryfikacji plików zawierających dane (walidator plików); świadczenie wyspecjalizowanych usług doradczych, polegających na udzieleniu wsparcia w zakresie analizy uwag zgłaszanych w konsultacjach publicznych 11.05.2018 15.07.2018 19 680,00 zł tak -
181 1652/J/2018 FV/000015/18 30.04.2018 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Fundacja Widzialni NIP: 9492129789 Usługi szkoleniowe 24.04.2018 30.04.2018 3 235,13 zł nie -
182 1/DZD/2018 15.05.2018 Mariusz Dąbrowski Ekspertyza prawna w zakresie analityki społecznej dla całości projektu "Zintegrowana Platforma Analityczna" 15.05.2018 25.05.2018 25 000,00 zł nie -
183 2/DUS/USIA/2018 16.05.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie Systemu mDokumenty 08.05.2018 30.04.2021 1 998 711,86 zł nie -
184 2018/47/M/00043 30.04.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.04.2018 30.04.2018 585,48 zł nie -
185 15/BM/MC/2018 16.05.2018 FUSE BOX EWA MICHALSKA NIP: 9491427438 Kompleksowa organizacja imprezy obejmującej działania edukacyjno-rekreacyjne związane z nowymi technologiami i programowaniem, która odbędzie się w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2018 16.05.2018 03.06.2018 55 363,53 zł nie -
186 ZDM/GPD/I/1a/248/p/18 15.05.2018 Zarząd Dróg Miejskich Za zajęcie pasa drogowego - chodnik dlapotrzeb zorganizaowania akcji pn. "Oto RODO" 25.05.2018 25.05.2018 162,00 zł nie -
187 700102530518 01.05.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.04.2018 30.04.2018 5 181,17 zł nie -
188 FVg00509/04/2018 02.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie rin.gov.pl oraz pin.gov.pl 27.03.2018 26.03.2018 369,00 zł nie -
189 9/18/5/2018 SOI/2018/5360 18.05.2018 Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska NIP: 6182098969 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 2 188,00 zł nie -
190 4/DRUC/2018 25.05.2018 Get Feedback Racino, Sadowski,Skowronek spółka jawna NIP: 7010356570 Udostępnienie usługi korzystania z pakietu VIP umieszczonego na stronie internetowej www.webankieta.pl w celach przeprowadzenia badań, ankiet i komunikacji z użytkownikami 25.05.2018 24.11.2018 20 799,30 zł nie -
191 7/MC/PN/18 30.05.2018 Sławomir Kiersztyn "DYSKRET" NIP: 9221648773 Dostawa żaluzji okiennych poziomych białych wraz z ich montażem 30.05.2018 30.06.2018 96 210,97 zł nie -
192 1/DODiRK/OD/2018 30.05.2018 Altkom Akademia S.A. NIP: 1180008391 Przeprowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej w ramach realizacji projektu POPC "Otwarte Dane - dostęp, standard, edukacja" 30.05.2018 31.01.2020 330 000,00 zł tak -
193 INV/EU/2018/44 INV/EU/2018/45 29.05.2018 Carfax Europe GmbH Cykliczna analiza danych zgromadzonych w CEPIK 01.02.2018 31.03.2018 10 545,00 zł nie tak
194 FL/1002/06/2018 6/49804/WAR/2018 31.05.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.05.2018 31.05.2018 136,21 zł nie -
195 F/0004/05/18 F/0001/04/18 18.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 18.05.2018 18.05.2018 492,00 zł nie -
196 F/002822/18 24.05.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 24.05.2018 24.05.2018 47,50 zł nie -
197 FSPRZ/251/2018/FOR 22.05.2018 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Fortech Sp. z o. o. NIP: 6770050971 Aktualizacja oprogramowania Fortech 22.05.2018 22.05.2018 615,00 zł nie -
198 1257/05/2018 25.05.2018 DAMAROBUS s.c. NIP: 8222347004 Usługa przewozu osób 24.05.2018 25.05.2018 1 728,00 zł nie -
199 DOIN/1466/2018 18.05.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 178,00 zł nie -
200 2/05/2018 2/05/2018/K 25.05.2018 FUSE BOX Ewa Michalska NIP: 9491427438 Organizacja stoiska RODO 17.05.2018 17.05.2018 2 285,34 zł nie -
201 227/05/2018 22.05.2018 Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann NIP: 8521299460 Usługi szkoleniowe 22.05.2018 22.05.2018 1 120,00 zł nie -
202 141/2018 22.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 22.05.2018 22.05.2018 2 706,00 zł nie -
203 316/18 22.05.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.03.2018 31.03.2018 2 430,10 zł nie -
204 563/2018 29.05.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 28.05.2018 29.05.2018 1 200,00 zł nie -
205 F/MAG/1291/05/2018 23.05.2018 Cyfrowe.pl Sp. z o. o.
NIP: 5833003628
Zakup sprzętu audio-video na potrzeby realizacji projektu Kampanie edukacyjno - informacyjne 23.05.2018 23.05.2018 19 256,50 zł tak -
206 44/05/2018 25.05.2018 Pałacowe Centrum Konferencyjne Sp. z o. o.
NIP: 5213289079
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 24.05.2018 25.05.2018 16 107,86 zł nie -
207 142/2018 143/2018 23.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 23.05.2018 23.05.2018 5 412,00 zł nie -
208 14/BM/MC/18 07.06.2018 Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie NIP: 5260251090 Usługa symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/ konferencji/ spotkań w Warszawie 07.06.2018 06.06.2020 2 952,00 zł nie -
209 Aneks nr 6 do umowy 11/PocztaPolska/MC/US/16 30.05.2018 POCZTA POLSKA S.A. NIP: 5250007313 Ochrona obiektu, obsługa recepcji w budynku MC x x  13.785,72 zł nie -
210 F/0005/05/18 28.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 28.05.2018 28.05.2018 442,80 zł nie -
211 144/2018 30.05.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.05.2018 31.05.2018 883,25 zł nie -
212 151097/214915/18/PL 04.06.2018 CodeTwo Sp. z o.o. sp. k. NIP: 6112622141 Zakup oprogramowania do Zarządzania Podpisami 04.06.2018 04.06.2019 13 049,07 zł nie -

Rejestr umów-zamówień Pobierz plik: pdf Rejestr umów-zamówień

Rozmiar : 0.43MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.06.2018 12:59
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 21.06.2018 12:59
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz