Rusza kolejna edycja konsultacji społecznych obszarów białych NGA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Konsultacje społeczne będą trwały od 17 maja do 17 czerwca br. Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków które nie znajdują się w zasięgu infrastruktury sieci NGA umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Baza adresów „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2015 roku. W bazie zostały uwzględnione dane w zakresie obszarów, w których zrealizowane zostały inwestycje w sieci dostępowe NGA, o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 (dane pobrane z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej według stanu na 31 grudnia 2015 r.), oraz w których nie wykazano zasięgów w miejscowościach, w których zrealizowano 98 projektów z działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (które wskazało Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z koniecznością zachowania trwałości tych projektów). Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), a także obszary, na które złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach I konkursu w działaniu 1.1. PO PC.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Lista białych obszarów NGA będzie podstawą do wyznaczenia obszarów do interwencji w II konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Na konsultacje składają się dwa procesy:
Weryfikacja obszarów
Zbieranie planów inwestycyjnych

Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA 2016 Pobierz plik: pdf Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA 2016

Rozmiar : 0.45MB

Instrukcja - Weryfikacja listy białych obszarów 2016 Pobierz plik: pdf Instrukcja - Weryfikacja listy białych obszarów 2016

Rozmiar : 1.24MB

Instrukcja - Plany inwestycyjne 2016 Pobierz plik: pdf Instrukcja - Plany inwestycyjne 2016

Rozmiar : 1.64MB

Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA 2016 Pobierz plik: odt Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA 2016

Rozmiar : 0.02MB

Instrukcja - Weryfikacja listy białych obszarów 2016 Pobierz plik: odt Instrukcja - Weryfikacja listy białych obszarów 2016

Rozmiar : 0.92MB

Instrukcja - Plany inwestycyjne 2016 Pobierz plik: odt Instrukcja - Plany inwestycyjne 2016

Rozmiar : 2.33MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 17.05.2016
Zaktualizowano: 08.09.2017 07:56
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Radecka