Senat jednogłośnie przyjął ustawę o OSE

Senat RP przyjął jednogłośnie ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uchwaloną przez Sejm w dniu 27 października.

Dziś tylko kilka tysięcy spośród 30,5 tys. szkół w Polsce jest w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dzięki ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wszystkie szkoły w Polsce otrzymają możliwość korzystania z nowoczesnych, bezpiecznych i bezpłatnych usług dostępu do internetu. Podłączanie szkół do szybkiego internetu rozpocznie się od 1 września 2018 roku i potrwa przez trzy lata.  Darmowy dostęp do internetu to w perspektywie 10 lat ponad 1,2 mld oszczędności dla budżetów organów prowadzących szkoły. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oznacza dla szkolnictwa zupełne przewartościowanie sposobu nauczania. Nie nastąpi to natychmiast, bo szkoły muszą zostać podłączone do sieci. Zajmie to nam lata 2018–2020, z największym nasileniem inwestycji, których będzie prawie 13 tys. w 2019 roku. Już w 2018 roku zaczną się prace przygotowawcze i pierwsze inwestycje w 1,5 tys. szkół. Wszystko dokończymy w 2020 roku, kiedy 100 proc. szkół znajdzie się w szybkiej sieci – podkreśliła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

Kompleksowa inwentaryzacja stanu dostępu do internetu w jednostkach oświatowych wskazuje, że obecnie ok. 25 proc. z nich może korzystać z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wprowadzenie OSE ma zniwelować wykluczenie cyfrowe, przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych. Dziś bowiem, pod względem kompetencji informatycznych, polscy uczniowie odstają od rówieśników z Europy. Raport Edu-Tech 2016 wskazuje, że plasujemy się poniżej średniej dla państw OECD (287 przy 295 pkt). To poważne wyzwanie dla szkół, na które OSE jest odpowiedzią.

Szybki internet i jego zasoby to wielka szansa dla rozwoju uczniów, o ile są oni równolegle chronieni przed zagrożeniami obecnymi w sieci. Nie chodzi tu tylko o treści nieadekwatne do wieku uczniów, ale także o przejawy hejtu i negatywnych zachowań, generowane w świecie wirtualnym i odbijające się na rzeczywistych ludzkich interakcjach. OSE zapewni dyrektorom szkół narzędzia monitorowania szkolnych sieci, pozwalające jednocześnie identyfikować i przeciwdziałać globalnym i lokalnym zagrożeniom.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska