Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych

Grupa ds. dostępności zasobów internetowych powołana w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 4 lipca 2016 r. w godzinach 11.00 – 14.30 w Ministerstwie Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 22)

Agenda spotkania:

  1. 11.00 – Przywitanie
  2. 11.05 – Podsumowanie spotkania Rady ekspertów – Biała księga – Przemysław Marcinkowski
  3. 11.15 – Europejski Akt w sprawie dostępności EAA – Monika Szczygielska
  4. 11.35 – Integracja stron rządowych – szanse i zagrożenia w kontekście dostępności nowego „ekosystemu portalowego” oraz problem dostępnych dokumentów – Szymon Gawracz
  5. 11.50 – Dyskusja: 
  •  Telekomy mają swoje rozporządzenie. Co z innymi obszarami ważnymi społecznie jak: bankowość, ubezpieczenia?
  •  Problem dokumentów na stronach www
  • Tarantule nie budują sieci – nowy pomysł na antywyróżnienia

      6. 14.30 – Zakończenie

Grupa powstała w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.
Lista uczestników została zamknięta ze względu na ograniczone możliwości sali, w której odbędzie się spotkanie.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 15.01.2016
Zaktualizowano: 08.09.2017 07:53
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka