Spotkanie w sprawie technicznych aspektów zabezpieczania danych osobowych

15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Januszem Zawiła-Niedźwieckim, prof. PW, Kierownikiem Zakładu Cyberbezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Krzysztofem Szczypiorskim, prof. PW oraz adiunktem w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzejem Zalewskim.

Przedmiotem prowadzonej dyskusji była możliwość przyznania przyszłemu organowi ochrony danych osobowych uprawnienia do opracowywania dobrych praktyk dotyczących technicznych i organizacyjnych standardów, zapewniających zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Wykazy dobrych praktyk powinny w takim przypadku podlegać okresowej aktualizacji i być sporządzane z uwzględnieniem specyfiki działań różnego rodzaju przedsiębiorców.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 15.02.2017
Zaktualizowano: 08.09.2017 08:22
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka