Spotkanie w sprawie technicznych aspektów zabezpieczania danych osobowych

15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Januszem Zawiła-Niedźwieckim, prof. PW, Kierownikiem Zakładu Cyberbezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Krzysztofem Szczypiorskim, prof. PW oraz adiunktem w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzejem Zalewskim.

Przedmiotem prowadzonej dyskusji była możliwość przyznania przyszłemu organowi ochrony danych osobowych uprawnienia do opracowywania dobrych praktyk dotyczących technicznych i organizacyjnych standardów, zapewniających zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Wykazy dobrych praktyk powinny w takim przypadku podlegać okresowej aktualizacji i być sporządzane z uwzględnieniem specyfiki działań różnego rodzaju przedsiębiorców.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka