Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego

10 maja br. Komisja Europejska, w połowie swojego mandatu, opublikowała śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, czyli głównego dokumentu programującego politykę Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Dokument ten stanowi po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii. Z drugiej strony znalazły się w nim zapowiedzi kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jak wskazał Andrus Ansip, wiceprzewdodniczący Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego: (…) Po dwóch latach proponujemy uaktualnienie naszej strategii, aby odzwierciedlała ona nowe wyzwania i technologie. W całej Europie potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy. Osiągnęliśmy już porozumienie dotyczące surowych unijnych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Teraz musimy zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych, który jest niezbędny do wprowadzenia usług takich jak samochody podłączone do internetu czy e-zdrowie. Aby jak najlepiej wykorzystać gospodarkę opartą na danych, konieczne są technologie obliczeniowe o wysokiej wydajności oraz wykwalifikowani pracownicy. Wszystkie te dziedziny mają kluczowe znaczenie dla cyfrowej przyszłości Europy. Wiceprzewodniczący podkreślił także potrzebę wytężonych prac nad przedstawionymi już przepisami z zakresu Kodeksu Łączności Elektronicznej i skupienie szczególnej uwagi w zakresie harmonizacji zarządzania zasobami widma radiowego.

Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w debatę na temat polityki cyfrowej UE. Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedzi Komisji Europejskiej o przygotowaniach do podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych. Warto podkreślić, że tej sprawie Ministerstwo Cyfryzacji podejmowało aktywne działania, wraz z grupą innych państw, mające przekonać Komisję o konieczności walki z nieuzasadnionymi barierami w przepływie danych nieosobowych w ramach UE, o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej(link poniżej). Cieszymy się, że nasze argumenty znalazły zrozumienie i liczymy, że znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie legislacyjnym.

Obecnie przystępujemy do prac mających ocenić propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w przeglądzie śródokresowym strategii. Minister Krzysztof Szubert jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji będzie koordynowało prace w tym zakresie. O dalszych pracach w tym obszarze będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 10.05.2017
Zaktualizowano: 20.10.2017 09:09
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka