Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe

Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe buduje świadomość możliwości wykorzystania tej technologii oraz rozwija rynki walut cyfrowych

Główne cele:

 • Stworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z kryptowalutami
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji i biznesie

Zakres prac:

 • Stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego
 • Opracowanie "najlepszych praktyk" dla firm z sektora
 • Doradztwo w tematach związanych z kryptowalutami oraz blockchain (DLT) w zakresie technologii i bezpieczeństwa
 • Przygotowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie projektów blockchainowych
 • Zwiększenie świadomości potencjalnych zastosowań technologii poprzez przygotowanie programu edukacyjnego dla administracji, organów bezpieczeństwa, biznesu
 • Uruchomienie akceleratora projektów blockchainowych

Korzyści:
 

Obywatel:

 • Stymulacja środowiska akademickiego poprzez zwiększenie liczby grantów i prac B+R nad technologią bitcoin i blockchain

 

Przedsiębiorca:

 • Stworzenie przejrzystego środowiska regulacyjnego umożliwiające wykorzystanie technologii blockchain na potrzeby procesów biznesowych

 

Administracja:

 • Zwiększenie udziału polskiego rynku walut cyfrowych w rynku światowym
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain i kryptowalutowymi
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji
 • Wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania giełd i kantorów płatności kryptowalutowych oraz ich użytkowników

Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Pobierz plik: pdf Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych.

Rozmiar : 0.77MB

Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut. Pobierz plik: pdf Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut.

Rozmiar : 3.45MB

Konsorcja i rady blockchain na świecie Pobierz plik: pdf Konsorcja i rady blockchain na świecie

Rozmiar : 1.48MB

Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce Pobierz plik: pdf Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce

Rozmiar : 1.29MB

Canon of good practices for entities on the cryptocurrency market in Poland Pobierz plik: pdf Canon of good practices for entities on the cryptocurrency market in Poland

Rozmiar : 1.26MB

Sygnatariusze „Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” Pobierz plik: pdf Sygnatariusze „Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”

Rozmiar : 0.52MB

Stan rynku kryptowalut w Polsce Pobierz plik: pdf Stan rynku kryptowalut w Polsce

Rozmiar : 1.76MB

Podstawy walut cyfrowych Pobierz plik: pdf Podstawy walut cyfrowych

Rozmiar : 4.12MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 05.09.2017 15:33
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska