Telekomunikacja i rozwój sieci

Jako Ministerstwo Cyfryzacji odpowiadamy za kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku usług łączności elektronicznej, w tym z zakresu telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. W naszej gestii jest prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego planu szerokopasmowego;oraz spraw związanych z neutralnością sieci. W zakresie łączności elektronicznej, w szczególności telekomunikacji, opracowujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych oraz planów i programów strategicznych, a także współpracujemy z organami UE i organizacjami międzynarodowymi.

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 17.11.2017 11:56
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka