Trwają konsultacje zasad dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych budowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych. Konsultacje trwają do 31 sierpnia br.

Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji w zakresie zasad dostępu do usług hurtowych sieci zrealizowanych w ramach drugiego konkursu I osi POPC.

Konsultacje obejmują:
  • projekt zasad dostępu do gospodarstw domowych,
  • projekt założeń zasad dostępu do jednostek oświatowych.

 

Warunki zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC będą określone w ofertach hurtowych opracowanych samodzielnie przez beneficjentów. Zgodnie z zasadami drugiego konkursu, operatorzy mają obowiązek uzyskać akceptację Prezesa UKE w zakresie swoich ofert hurtowych. Konsultowane dokumenty mają ułatwić beneficjentom przygotowanie własnych ofert i przyśpieszyć proces ich akceptacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka