Wolontariat i praktyki

Częstym problemem w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jest brak doświadczenia. U nas możesz je zdobyć, a następnie wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. Zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości!

JAK APLIKOWAĆ KROK PO KROKU

  • Zapoznaj się z dokumentem, który reguluje praktyki,
  • Wypełnij formularz aplikacyjny ,
  • Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach/wolontariacie.

Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

  • porozumienie z uczelnią,
  • skierowanie,
  • dowód ubezpieczenia NNW.

Przed rozpoczęciem wolontariatu wolontariusz podpisuje Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Świadczenia wolontarystyczne są nieodpłatne.
Studentów oraz Biura Karier wyższych uczelni zainteresowanych kontaktem z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 245 57 51 lub mailowego: praktyki@mc.gov.pl.

zasady_organizacji_praktyk_studenckich.pdf Pobierz plik: pdf zasady_organizacji_praktyk_studenckich.pdf

Rozmiar : 0.08MB

STAŻE

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje staże dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

  • Warunkiem ubiegania się o staż w MC jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  • Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium,
  • Staż organizowany jest w ramach podpisanej wcześniej umowy pomiędzy MC a urzędem pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pod adres: praktyki@mc.gov.pl.

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2017 09:19
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 19.12.2017 09:19
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński