Wolontariat i praktyki

Częstym problemem w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jest brak doświadczenia. U nas możesz je zdobyć, a następnie wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. Zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości!

JAK APLIKOWAĆ KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z dokumentem, który reguluje praktyki,
 • Wypełnij formularz aplikacyjny ,
 • Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach/wolontariacie.

Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • porozumienie z uczelnią,
 • skierowanie,
 • dowód ubezpieczenia NNW.

Przed rozpoczęciem wolontariatu wolontariusz podpisuje Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Świadczenia wolontarystyczne są nieodpłatne.
Studentów oraz Biura Karier wyższych uczelni zainteresowanych kontaktem z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 556 84 79 lub mailowego: praktyki@mc.gov.pl.

zasady_organizacji_praktyk_studenckich.pdf Pobierz plik: pdf zasady_organizacji_praktyk_studenckich.pdf

Rozmiar : 0.08MB

STAŻE

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje staże dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 • Warunkiem ubiegania się o staż w MC jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium,
 • Staż organizowany jest w ramach podpisanej wcześniej umowy pomiędzy MC a urzędem pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pod adres: praktyki@mc.gov.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl.

 • Twoje dane osobowe jako kandydata do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu:
 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na praktykę/wolontariat/staż, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • będą niszczone po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym aplikujesz do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu.

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wybór Twojej osoby do przyjęcia na praktykę/wolontariat/staż.

 • Informujemy, że Twoje dane osobowe już jako praktykanta/wolontariusza/stażysty:
 • będą przetwarzane w celu realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz w celach związanych z realizacją obowiązków Organizatora praktyk/wolontariatów/staży, w tym realizacji porozumień o organizację praktyki zawodowej studentów,  porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych lub  umów o staż na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej, przepisami z zakresu bezpieczeństwa, jak również  zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • będą przechowywane przez okres realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz przez okres niezbędny w celach archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych;
 • mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z organizatorem w ramach praktyk/wolontariatów/staży;
 • nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Article List

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych
19.07.2018

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- zasoby. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?
18.07.2018

Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2018 - 2021. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny.
Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT)
18.07.2018

Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT)

Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami.
Rząd nie zamierza cenzurować internetu
18.07.2018

Rząd nie zamierza cenzurować internetu

W nawiązaniu do artykułu pt. „Rząd zamierza cenzurować internet. I to na dużą skalę”, autorstwa Patryka Słowika, opublikowanego na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” 17 lipca 2018 r., poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie:
Nowy dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
17.07.2018

Nowy dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Wojciecha Szajnara, który od czerwca 2017 r. pełnił w CPPC funkcję zastępcy dyrektora. Swoją nową misję Wojciech Szajnar rozpocznie 18 lipca 2018 r.
Przerwa w funkcjonowaniu serwisów e-administracji (prace serwisowe)
16.07.2018

Przerwa w funkcjonowaniu serwisów e-administracji (prace serwisowe)

Informujemy, że z powodu prac serwisowych planowanych od 16 lipca od godziny 17:00 do 17 lipca do godz. 7:00 użycie Profilu Zaufanego może być niemożliwe. W tym czasie niedostępna może też być platforma ePUAP, system SSDIP, serwis Obywatel.gov.pl, mDokumenty oraz e-usługi z weryfikacją tożsamości za pomocą PZ. Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki.
Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych
12.07.2018

Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych

10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją.
Włączanie wyłączonych – czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich
12.07.2018

Włączanie wyłączonych – czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich

Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych.
Ministerstwo Infrastruktury dołączyło do rządowego portalu Gov.pl
11.07.2018

Ministerstwo Infrastruktury dołączyło do rządowego portalu Gov.pl

Do portalu administracji rządowej - Gov.pl - dołączyło Ministerstwo Infrastruktury.
E-dowód - już wkrótce!
11.07.2018

E-dowód - już wkrótce!

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.07.2018 10:42
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 04.07.2018 10:42
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk