Article List

21.11.2017

Forum Zarządzania Internetem 2017

Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem 2017 poświęcone będzie zarządzaniu Internetem, czyli wszystkim tematom które są związane z prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci.
23.10.2017

Debata POLSKA 4.0 inaugurująca 8. edycję projektu CZAS NA PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Debata Polska 4.0 będzie poświęcona czwartej rewolucji przemysłowej.
19.10.2017

Konferencja „ProGRAmowanie Rozwoju – więcej niż technologie”

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką kompetencji cyfrowych - nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
18.10.2017

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie
18.10.2017

Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego – Telcom Security Forum TelSec 2017

Inicjatywa TelSec ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
18.10.2017

Konferencja WIEŚ POLSKA - WIEŚ INNOWACYJNA

Konferencja jest adresowana do liderów wiejskich z całej Polski.
16.10.2017

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

16 października 2017 roku odbędzie się piąte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
12.10.2017

Posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji o Programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020 oraz o pracach ECSO (Europejskiego Stowarzyszenia Cyberbezpieczeństwa). Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat przygotowania strategii rozwoju sieci 5G w Polsce.
11.10.2017

Posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
10.10.2017

Konferencja nt. przyszłości gospodarki opartej o dane THINKING SMARTER. HOW CAN WE GROW THE DATA UNION?

10 października, Bruksela

Metrics