Zbieranie planów inwestycyjnych

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Dlaczego zbieramy plany inwestycyjne w infrastrukturę szerokopasmową NGA na okres trzech lat?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466)wsparcie publiczne na budowę infrastruktury szerokopasmowej NGA może być udzielane na obszarach, gdzie infrastruktura taka nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie w ciągu trzech lat na zasadach komercyjnych. Konsultacje obejmują inwestycje planowane na lata 2016-2019 (w tym również planowane inwestycje na 2016 r., o których podmiot chcący wziąć udział w konsultacjach przekazał informacje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 6b ustawy – Prawo telekomunikacyjne).

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Z uwagi na charakter II konkursu w ramach I osi PO PC plany inwestycyjne obejmujące adresy placówek oświatowych powinny zakładać technologię sieci umożliwiającą świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Należy zgłaszać inwestycje obejmujące wyłącznie białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduję się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny?

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

Przejdź do formularza

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła.

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny, wyślij prośbę o utworzenie konta na adres: szybki-internet@mc.gov.pl. W treści maila należy podać:

 • Imię i nazwisko / Nazwę firmy

 • Adres / siedzibę:

  • Miejscowość

  • Ulicę

  • Numer budynku

  • Kod pocztowy

 • Adres e-mail

 • REGON

 • NIP

 • Formę prawną

 • oraz załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.

Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje.

Jakie dane należy przesłać żeby zgłosić plan inwestycyjny?

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając do SIIS plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu.

Dane te mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki któremu potencjalni użytkownicy końcowi uzyskają, dzięki sieci NGA, dostęp do internetu z przepustowością  co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku placówki oświatowej – o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s). W formularzu należy podać m.in. dokładne adresy budynków planowanych do objęcia zasięgiem planowanej infrastruktury, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram inwestycji, oraz załączyć do zgłoszenia co najmniej 2 dokumenty (każdy odrębnie) potwierdzające faktyczne planowanie inwestycji oraz dysponowanie możliwościami finansowym na realizację tej inwestycji.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania planów inwestycyjnych zostały opisane w Zasadach konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz w instrukcji zgłaszania planów.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mc.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 12.05.2016
Zaktualizowano: 07.09.2017 13:16
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka