Baltic Pipe po raz trzeci z dofinansowaniem ze środków UE

panorama_44.jpg

Promotorzy projektu połączenia gazowego Polska-Dania otrzymają 18,3 mln euro wsparcia na prace projektowe dotyczące lądowych odcinków tej strategicznej inwestycji. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility). Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu, który posłuży rozwojowi rynku oraz zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowej, zaakceptowały 16 lipca 2018 r. państwa członkowskie UE.

- Uzyskanie trzeciego z kolei dofinansowania dla gazociągu Baltic Pipe przybliża nas do sprawnego ukończenia aktualnie prowadzonych prac projektowych. Naszym celem pozostaje uzyskanie wszystkich pozwoleń administracyjnych, aby w 2020 r. było możliwe rozpoczęcie prac budowlanych tego priorytetowego dla Polski projektu – komentuje wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

W ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską ogólnoeuropejskiego konkursu, dofinansowanie zostało przyznane projektom z zakresu infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej z kilku państw. Projekt połączenia gazowego Baltic Pipe otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadań projektowych związanych z lądowymi odcinkami infrastruktury w Polsce i Danii. Za realizację odpowiada polski operator sieci przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wraz z partnerem z Danii, spółką Energinet.dk.

Dzięki wcześniejszym konkursom, w 2015 r. projekt otrzymał wsparcie w wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności, a w 2017 r. ponad 33 mln euro na realizację prac projektowych dla odcinka morskiego.

                                                                     ***

Connecting Europe Facility (CEF) to specjalny instrument finansowy Unii Europejskiej, z pomocą którego ma być realizowana budowa kluczowej infrastruktury liniowej w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na energetykę na lata 2014-2020 wynosi 5,35 mld euro, a wsparcie finansowe możliwe jest do uzyskania wyłącznie na działania wspierające realizację Projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI -  Projects of Common Interest).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.08.2018 13:32
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 14.08.2018 13:32
Osoba modyfikująca: Jan Szul