Program stażowy "Energia dla przyszłości"

Interesuje cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Energii i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Od dziś do końca rekrutacji należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na tej stronie. 

 

Rekrutacja trwa do 28.05.2018 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 06.2018 r.

 

Kto może wziąć udział w Programie

W III edycji Programu stażowego udział może wziąć: 
trzydziestu studentów jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i absolwentów studiów magisterskich poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Wydział Mechatroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Produkcji; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Wydział Chemiczny;
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Wydział Chemiczny; Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Chemiczny;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny; Wydział Informatyki; Wydział Technologii Chemicznej; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny Technologiczny; Wydział Elektryczny; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Wydział Górnictwa i Geologii; Wydział Chemiczny;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Elektroniki, Wydział Mechaniczny;
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Jakie wynagrodzenie można otrzymać

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 600 zł brutto miesięcznie. 

Co zrobić

W III edycji Programu stażowego należy:

 • Wejść na stronę internetową.
 • Zapoznać się z Regulaminem Programu Stażowego „Energia dla przyszłości” (dostępny pod informacją, na dole strony).
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie.
 • Czekać na informację z ministerstwa.
 • Przyjść na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną. 
 • Wskazać preferowanego Fundatora Stażu.
 • Podpisać ze Spółką umowę zlecenie.
   

Co przygotować

Aby wziąć udział w rekrutacji do III edycji Programu Stażowego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do aplikacji należy dołączyć:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),

Dokumenty dodatkowe: 

 • zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Gdzie złożyć aplikację

Aplikację należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Jakie są zasady wyboru kandydatów

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych max. 30 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. 
Podstawą decyzji o przyjęciu kandydatów na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Termin i warunki odbywania stażu 

Staż odbędzie się w terminie październik 2018 – wrzesień 2019.

Stażyści zostaną zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna:

 1. Na pierwszym posiedzeniu wybierze Przewodniczącego i Zastępcę. 
 2. Przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na staż. 
 3. Wyłoni max. 30 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. 
 4. Sporządzi Ranking Kandydatów. 
 5. Przeprowadzi głosowanie w przypadku gdy, co najmniej dwóch kandydatów uzyska tę samą liczbę punktów. 

Kryteria wyboru kandydatów

W III edycji Programu Stażowego kryteria wyboru kandydatów są następujące:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
 • wiedzę merytoryczną,
 • motywację do realizacji stażu poprzez:
  • 5-6 pytań ogólnych,
  • 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.

Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

 1. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%

Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

 1. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%

Maksymalna liczba punktów: 10 punktów

Opcjonalne: 

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt


Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 103 punkty.
 

Kontakt

Magdalena Laskowska
Telefon +48 22 695 88 53

E-mail: Magdalena.Laskowska@me.gov.pl

Beata Kokosza-Domżalska
Telefon +48 22 695 88 51

E-mail: Beata.Kokosza-Domzalska@me.gov.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl 
 

Regulamin programu stażowego Pobierz plik: docx Regulamin programu stażowego "Energia dla Przyszłości" (III edycja)

Rozmiar : 0.3MB

Zaświadczenie z uczelni (wzór do pobrania) Pobierz plik: docx Zaświadczenie z uczelni (wzór do pobrania)

Rozmiar : 0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.05.2018 16:32
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 24.05.2018 15:59
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska