II konkurs dla klastrów energii

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w II konkursie dla Klastrów Energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Cel konkursu

Wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Terminy zgłaszania

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem ponizszego formularza zgłoszeniowego w dniach 28.06.2018 r.-30.07.2018 r.

W związku z dużym zainteresowaniem II konkursem dla klastrów energii podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru wniosków do dnia 13 sierpnia 2018 r. 

Pytania

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres klastryenergii@me.gov.pl.

Ocena zgłoszeń

W dniu 13 sierpnia br. zakończył się nabór wniosków w ramach II konkursu dla Klastrów Energii. W terminie wpłynęły 84 poprawnie złożone, za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Energii, wnioski. W chwili obecnej trwa ocena formalna, której zakończenie planowane jest w połowie września. Ocena merytoryczna - w formule Panelu Ekspertów, przeprowadzona zostanie na przełomie września i października. Zakończenie procesu oceny wniosków oraz wręczenie Certyfikatów Pilotażowego Klastra Energii nastąpi do połowy października br.

Regulamin konkursu Pobierz plik: doc Regulamin konkursu

Rozmiar : 0.17MB

Formularz strategii klastra energii Pobierz plik: doc Formularz strategii klastra energii

Rozmiar : 0.37MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.09.2018 16:26
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 06.09.2018 16:24
Osoba modyfikująca: Piotr Czopek