Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz stanu

  • Tomasz Dąbrowski

    Tomasz Dąbrowski

Życiorys

Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii pełni od dnia 4 czerwca 2018 r.

Z Ministerstwem Energii związany od początku powstania resortu.

Jego dotychczasowa praca zawodowa związana jest z administracją rządową w obszarze energii.

Zatrudniony był w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki gdzie pracował na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu. Odpowiadał za sprawy dotyczące polityki energetycznej państwa, tworzenia regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz implementacji regulacji UE do krajowego porządku prawnego.  Uczestniczył w przygotowaniu rozwiązań systemowych w sektorze energii takich jak: rynek mocy, system wsparcia kogeneracji, pomoc dla wytwórców udzielana w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 dla sektora wytwarzania. Odpowiadał także za proces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze energii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego gdzie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Funkcje publiczne

Od 06.2018

Podsekretarz stanu

Ministerstwo Energii

2005-2015

Starszy specjalista, zastępca dyrektora, dyrektor departamentu

Ministerstwo Gospodarki

2004-2005

Starszy specjalista

Ministerstwo Skarbu Państwa

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

telefon: +48 22 695 81 09

faks: +48 22 695 

e-mail: SekretariatTDabrowski@me.gov.pl

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.07.2018 16:15
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 19.07.2018 16:15
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska