Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia

S19 Podgórze - Kamień

- Dzisiaj rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ – południe – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości ok. 10,5 km podpisano 9 sierpnia 2018 r. Odcinek wybuduje firma Budimex SA za 333,5 mln zł w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

S19 Podgórze - Kamień powstanie w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

 • Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km),
 • Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km),
 • Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km).

Zakres inwestycji

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą pod trzeci pas ruchu,
 • połączeń z drogami poprzecznymi, 
 • dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą,
 • urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej).

Obiekty inżynierskie

W ramach zadania przewidziano budowę:

 • 2 węzłów Podgórze i Nowy Kamień,
 • 5 mostów,
 • 8 wiaduktów  (w tym pełniące funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),
 • 1 przejście dla zwierząt górą,
 • 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Odcinek S19 Podgórze - Kamień będzie stanowił część szlaku Via Carpatia, który połączy kraje bałtyckie z południem Unii Europejskiej  oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

S19 na Podkarpaciu

 • 30,1 km - w użytkowaniu
 • 85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu
 • 34,8 km – w realizacji w trybie projektuj i buduj
 • 19,4 km – w przetargu

Zakończenie wszystkich prac i udostepnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Realizowane odcinki przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

S19 Podgórze - Kamień
Podpisanie umowy na S19
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics