Tryb działania

Article List

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 2018 poz. 192).. Misją Ministerstwa Infrastruktury jest kreowanie polityki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, łączności, stwarzającej warunki prawidłowego rozwoju tych działów i zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Ministerstwo Infrastruktury jest profesjonalną, nowoczesną instytucją, podejmującą racjonalne decyzje kierując się dobrem wspólnym.

Kontrola zarządcza

Metrics